Hoppa till innehåll

Utbildning för invandrare

Delaktig i Finland

Inom projektet Delaktig i Finland utvecklades utbildningen för invandrare och deras förutsättningar att få arbete. Under projektet genomfördes 29 försöksprojekt i kommunerna, vilka resulterade i utbildningsmodeller bland annat för invandrare som snabbt vill ut i arbetslivet och för invandrare som behöver särskilt stöd.

Dessutom utvecklades och sammanställdes exempel på hur myndigheter och organisationer kan samarbeta för att främja integrationen. Utgående från resultaten utarbetades nationella rekommendationer för utvecklingen av utbildningen för alla vuxna invandrare. Projektet pågick 2011–2013.

Läs mer om projekt (på finska)

AFRO

Inom det treåriga AFRO-projektet, som avslutades i juni 2013, utvecklades och testades arbetskraftsutbildning för två olika målgrupper i syfte att främja invandrarnas möjligheter till arbete inom offentliga sektorn och inom räddnings- och säkerhetsbranschen.

Dessutom förstärktes invandrarorganisationerna bl.a. genom att de fick delta i kommunikationsutbildning. Man försökte också påverka attityderna gentemot invandrare och minska diskrimineringen framför allt av synliga minoriteter. Projektet fick finansiering från Europeiska integrationsfonden.

Läs mer om projekt (på finska)