Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien koulutuksen kehittämishankkeet

Osallisena Suomessa

Osallisena Suomessa -hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymisen edellytyksiä. Hankkeen aikana kunnissa toteutettiin 29 kokeiluhanketta, joiden tuloksena syntyi koulutusmalleja mm. nopeasti työelämään suuntaaville maahanmuuttajille ja erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja koottiin esimerkkejä viranomaisten ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä kotoutumisen edistämiseksi. Hankkeen tulosten pohjalta valmisteltiin valtakunnalliset suositukset kaikkien aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseksi. Hanketta toteutettiin vuosina 2011–2013.

Tutustu hankkeen arviointiraporttiin

AFRO

Kesäkuussa 2013 päättyneessä 3-vuotisessa AFRO-hankkeessa kehitettiin ja testattiin kahdelle eri kohderyhmälle suunnattua työvoimakoulutusta, joiden tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien työllistymistä julkiselle sektorille ja pelastus- ja turvallisuusaloille.

Lisäksi hankkeessa voimavaraistettiin maahanmuuttajajärjestöjä mm. järjestämällä niille viestintäkoulutusta, pyrittiin vaikuttamaan maahanmuuttajiin kohdistuviin asenteisiin ja vähentämään erityisesti näkyviin vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää. Hanketta osarahoitti EU:n Kotouttamisrahasto.

Lue lisää hankkeesta