Hoppa till innehåll

SIB-projektet för främjande av invandrarnas integration

SIB-integrationsprojektet hade som mål att sysselsätta 2 500 invandrare under tre år. Samtidigt testades nya modeller för utbildning och sysselsättning för snabbare sysselsättning av invandrare. Möjligheter skapades för flexibla kombinationer av utbildning och arbete.

När invandrarna snabbt kan börja arbeta är det lättare för dem att integreras i det finländska samhället. Det underlättar också de finländska arbetsgivarnas brist på arbetskraft, och offentliga medel besparas genom ökade skatteinkomster.

Arbets- och näringsministeriets projekt effektiviserade sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital. I projektet utnyttjades SIB-modellen (Social Impact Bond) för investeringar med samhällseffekt. Medlen för försöket samlades in från investerare, som också bar den ekonomiska risken i projektet. Staten betalade endast för resultaten, dvs. den besparing som ackumulerats inom den offentliga sektorn.

I SIB-integrationsförsöket deltog 2 217 invandrare. Av dem avlade 1 812 över 70 studerandedagar. Sysselsättningen stöds ännu i tre år efter försöksstarten. Därför sysselsätts försöksdeltagare fortfarande via försöket.

Arbets- och näringsministeriet beställer en utomstående bedömning av försökets genomslag. Vid bedömningen jämförs de skatteinkomster som försöksdeltagarna betalar och de arbetslöshetsförmåner de får med motsvarande uppgifter för referensgruppen. Situationen följs i tre år efter försöksstarten.

Läs mer:
SIB-projektet för integration