Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien kotouttamisen SIB-hanke

Kotouttamisen SIB -hankkeen tavoitteena oli työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana. Samalla kokeiltiin uusia koulutus- ja työllistymismalleja, joilla nopeutettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja sekä mahdollistettiin koulutuksen ja työnteonyhdistäminen joustavalla tavalla.

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen auttaa heitä kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan, helpottaa suomalaisten työnantajien työvoimapulaa ja säästää julkisia varoja lisäämällä verotuloja.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu tehosti maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Siinä hyödynnettiin vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond). Varat toimintaan kerättiin sijoittajilta, jotka kantoivat myös hankkeen taloudellisen riskin. Valtio maksoi vain tuloksista eli julkiselle sektorille kertyneestä säästöstä.

Kotouttamisen SIB-kokeiluun osallistui 2217 maahanmuuttajaa. Heistä yli 70 opiskelijatyöpäivää suoritti 1812 maahanmuuttajaa. Työllistymistä tuetaan vielä kolme vuotta kokeilussa aloittamisen jälkeen. Tämän vuoksi kokeiluun osallistuneita työllistyy kokeilun kautta edelleen.

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää ulkoisen arvion kokeilun vaikuttavuudesta. Arvioinnissa verrataan kokeiluun osallistuvien maksamia verotuloja ja saamia työttömyysetuuksia vertailuryhmän vastaaviin tietoihin. Tietoja seurataan kolme vuotta kokeilussa aloittamisen jälkeen.

Lue lisää:
Kotouttamisen SIB-hanke