Hyppää sisältöön

Työllisyyskatsauksessa tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän muutosta ja palveluihin osallistumista

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee katsauksia ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta. Katsaus pyritään julkaisemaan kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen julkistamisen jälkeen. Työllisyyskatsausten julkistamispäivät löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. 

Katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuu pääosin työnvälitystilaston rekisteritietoihin. Katsauksessa tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän muutosta ja palveluihin osallistumista sekä koko maan tasolla että ELY-keskuksittain.

VATT:n Datahuone tuottaa ajantasaista tietoa tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja VATT tuottavat yhteistyössä tietoa tilapäistä suojelua saavien Ukrainasta paenneiden työllistymisestä. VATT Datahuoneen tiedot ovat avoimia kaikille ja ne päivittyvät kerran kuukaudessa. Tieto kerätään kuukausittain päivittyvästä tulorekisteristä. Tietoja on saatavilla takautuvasti maaliskuusta 2022 alkaen. Datahuone tuottaa tietoa muun muassa iän, sukupuolen, toimialan ja ammatin mukaan.

VATT Datahuone: Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ja työllistyminen

Vuoden 2024 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Vuoden 2023 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Vuoden 2022 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset 

Vuoden 2021 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Vuoden 2020 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaus joulukuu 2020