Hyppää sisältöön

Tietoa kotoutumisen palveluista toimijoille

Kotoutumista voidaan tukea tarjoamalla maahanmuuttaneelle tarpeenmukaisia palveluja. Usein näitä palveluja järjestetään osana kunnallisia palveluja, hyvinvointialueen palveluja tai työ- ja elinkeinohallinnon palveluja. Järjestöillä on tarjolla monipuolista matalan kynnyksen toimintaa kotoutumisen tueksi.

Palveluissa on tärkeää kiinnittää huomiota myös selkeän kielen ja selkokielen käyttöön sekä monikieliseen ja monikanavaiseen tiedon jakamiseen. Kotoutumispalveluita tarjotaan myös ruotsin kielellä. 

Palvelut-osiota päivitetään.

Viranomaisten palvelut Kotoutumisen edistäminen on eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Kotoutumislakiin on kirjattu velvoite osallistua monialaiseen yhteistyöhön.
Kunnan palvelut Kotoutumista edistetään kunnissa osana peruspalveluita. Maahanmuuttaneet tarvitsevat kasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja muiden kuntalaisten tavoin.
Järjestöjen palvelut Järjestöillä on merkittävä rooli kotoutumisen edistämisessä alkuvaiheen asumiseen liittyvistä tehtävistä kielikerhoihin ja erilaiseen harrastustoimintaan.
Koulutus Osiossa on tietoa muun muassa kotoutumiskoulutuksesta, työvoimakoulutuksesta, omaehtoisesta opiskelusta ja suomen ja ruotsin kielen opiskelusta.
Sosiaali- ja terveyspalvelut Osiossa on lyhyesti tietoa maahanmuuttaneille ja pakolaisille tarjolla olevista sote-palveluista. Lisätietoa saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.
Digi- ja verkkopalvelut Suomessa on tarjolla useita monikielisiä verkko- ja digipalveluita sekä maahanmuuttaneille että kotoutumistoimijoille.
Kieli ja asiakkuus Keskeistä kotoutumisen edistämisessä on kiinnittää huomiota kohtaavaan asiakastyöhön, selkeään kieleen ja selkokieleen. Osiossa on tietoa myös ruotsinkielisestä kotoutumisesta ja tulkkauksesta.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Monikieliset materiaalit Keskeisimmät monikieliset maahanmuuttaneille tarjottavat materiaalit ovat Tervetuloa Suomeen -opas ja InfoFinland.fi-verkkopalvelu.