Hyppää sisältöön

Seuranta ja tarkistaminen

Kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaavan viranomaisen (kunnan ja/tai TE-toimiston/kokeilualueen kunnan) on seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista kotoutumislain mukaisesti (Laki kotoutumisen edistämisestä 18 §). 

Kotoutumissuunnitelman laatiminen on täydentyvä prosessi ja suunnitelmaa täytyy tarpeen mukaan päivittää vastaamaan muuttuneita olosuhteita tai tavoitteita. Kunnan on tarkistettava kotoutumissuunnitelma maahanmuuttaneen palvelutarpeen mukaisesti tai vähintään kerran vuodessa.

TE-toimiston/kokeilualueen kunnan on tarkistettava kotoutumissuunnitelma työnhakijan haastattelun yhteydessä tai työnhakijan pyynnöstä, jollei tarkistaminen ole ilmeisen tarpeetonta (JTYPL 2 luku 6 §). Suunnitelma voidaan tarkistaa myös osapuolten sitä erikseen pyytäessä.

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä 
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta