Hyppää sisältöön

Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo 

Maahanmuuttaneelle voidaan maksaa kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti. Maahanmuuttanut hakee sekä työmarkkinatukea että toimeentulotukea Kelasta.

Maahanmuuttaneen on osallistuttava säännöllisesti kotoutumissuunnitelmaan sisältyvään opetukseen ja muihin suunnitelmassa sovittuihin palveluihin. Jos maahanmuuttanut kieltäytyy ilman pätevää syytä esimerkiksi kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai kotoutumissuunnitelmassa sovittuun palveluun osallistumisesta, voidaan hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen rajoittaa työttömyysturvalain mukaisesti tai toimeentulotukea alentaa toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti. 

Jotta maahanmuuttanut voi saada työmarkkinatukea, hänen täytyy ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin ja hänen on oltava työtön. Työttömyysetuuden saaminen voi edellyttää kotoutumissuunnitelman aikana myös muun muassa osallistumista TE-palveluiden tarjoamiin työllistymistä ja kotoutumista edistäviin palveluihin.                                     

Maahanmuuttanut voi saada toimeentulotukea Kelasta, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa esimerkiksi työllään tai muiden tulojen tai etuuksien avulla. Oikeus toimeentulotukeen määräytyy toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Lisätietoa:
Työttömyysturvalaki 
Laki toimeentulotuesta
Kotoutumissuunnitelma
Toimeentulotuki