Hoppa till innehåll

Målet med projektet Finland – mitt hem var att utveckla tjänsterna och processerna för integration

Projektet Finland – mitt hem utvecklade de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration. Projektet bestod av två delar som stödde varandra: En bra start och En bra stig.

 • I projektdelen En bra start utarbetades utifrån resultaten av pilotprojekten modeller och rekommendationer för genomförandet av servicen för invandrare.
 • I projektdelen En bra stig stärktes effekten av det lokala integrationsfrämjande arbetet med hjälp av regionala samordnare.

Projektet genererade utredningar om teman kring integrationsstöd:

Allt projektmaterial har sammanställts på den här sidan. Notera att det material som publicerades under projektet kan innehålla delvis föråldrad information.

Projektdelen En bra start

I projektdelen En bra start ordnades fyra pilotprojektutlysningar och utifrån dem inleddes 28 självständiga pilotprojekt. Projektdelen En bra start hade till uppgift att samordna och stödja arbetet i pilotprojekten och att utforma deras riksomfattande resultat. De pilotprojekt som samordnades inom En bra start utvecklade med olika prioriteringar:

 • servicehelheten i den inledande integrationsfasen
 • servicen i övergångsskedet efter integrationsutbildning
 • modellerna för handledning till arbete, utbildning eller företagande för invandrare som blivit utanför integrationsutbildningen.

Pilotprojektens viktigaste observationer och resultat sammanställdes i tre modellrapporter:

Projektdelen En bra start utvärderades i utvecklingssyfte från våren 2016 och den sista rapporten sammanställde utvärderingens slutsatser. 

Inom En bra start sammanställdes till stöd för kundarbetet material som producerats av olika aktörer på flera språk om samhället och kulturen i Finland. Dessutom utarbetades en lista med tips för ordnandet av samhällsorientering på eget språk på distans.

För nyanlända och även invandrare som bott en längre tid i Finland samt aktörer som undervisar och handleder dem utarbetades ett omfattande material på olika språk för Finland – mitt hem på YouTube: 

 • Videoserien Ymmärrä Suomea på 14 språk
 • Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata – video på 8 språk
 • Myndighetspersonernas och tolkarnas roll – video på 10 språk

Dessutom har också finskspråkig text till videoserien Ymmärrä suomea publicerats. Texterna kan till exempel användas i uppgifter som baserar sig på videorna.

 • Att hitta jobb och arbeta i Finland PDF
 • Beskattning och principerna för välfärdssamhället PDF
 • Demokrati och samhällspåverkan PDF
 • Mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet PDF
 • Hedersrelaterat våld PDF
 • Barns rättigheter och uppfostran PDF 
 • Hur ser genomsnittsfinländaren ut? PDF

Projektdelen En bra stig

Målet med projektdelen En bra stig var större genomslag och jämnare kvalitet i integrationstjänsterna överallt i Finland. Inom En bra stig arbetade sju regionala samordnare inom Närings-, trafik- och miljöcentralernas utvidgade områden för arbetet med invandrare. De hade till uppgift att utveckla kompetensen hos yrkespersoner som arbetar med integration genom att ordna utbildning, bilda nätverk och informera och att regionalt sprida verksamheten vid arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration genom att göra dess arbete bättre känt.

Inom En bra stig skapades webbutbildningen Lär dig om integration. Den är avsedd som introduktion för nyanställda i integrationsarbetet.

Inom En bra stig genomfördes också ett flertal webbinarier, av vilka en del spelades in och kan ses YouTube-kanalen för projektet Finland – mitt hem. Dessutom producerades fem poddar kring integrationsteman.

I projektdelen En bra stig ordnades under åren 2015–2020 hundratals utbildningar och andra evenemang kring integration och invandring med totalt cirka 14 000 deltaganden. Produktkorten för Finland – mitt hem beskriver utbildnings- och evenemangskoncept som tillämpats ofta och befunnits vara lyckade. Produktkorten är avsedda till stöd och handledning för personer som ordnar dessa evenemang senare.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland administrerade projektet

Projektet Finland – mitt hem samordnades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Projektchefen för Finland – mitt hem, projektchefen för En bra start och projektplaneraren placerades vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och de regionala samordnarna på centralernas utvidgade områden för arbetet med invandrare på olika håll i landet. Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration deltog i genomförandet av projektdelen En bra stig, som regionaliserade kompetenscentrets verksamhet.

Det riksomfattande projektet finansierades av Europeiska socialfonden och genomfördes 2015–2020.

Läs mer: 
Video: Arbete och resultat inom Nylands NTM-centrals projekt Finland – mitt hem 2015–2020