Hyppää sisältöön

Kehittäminen ja hyvät käytännöt

Kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa edistävää työtä kehitetään usein hankkeissa. Hankkeissa ja myös vakinaisessa viranomaistyössä voi syntyä hyviä käytäntöjä. Hyvät käytännöt on havaittu käytännössä toimiviksi toimintamalleiksi tai materiaaleiksi. 

Hanketta suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon hankerahoituksen lisäksi hankeviestintä ja hankesuunnittelun periaatteet. Kokoamme osioon kesän 2021 aikana vinkkejä hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kumppanuusohjelma tarjoaa tukea hankeyhteistyöhön.

Hankerahoitus Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea hankerahoitusta kotoutumista edistävään työhön ja -toimintaan.
Valtionavustukset Kotoutumistyöhön myönnetyillä valtionavustuksilla tuetaan muun muassa järjestöjä, osaamiskeskuksia ja ohjaus- ja neuvontapalveluita.
Hyvät käytännöt Hyvä käytäntö voi olla uusi toimintamalli tai materiaali, joka on havaittu käytännössä toimivaksi. Osioon on koottu hyviä käytäntöjä teemoittain.
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman (AMIF) avulla sujuvoitetaan pakolaisten kuntiin ohjaamista sekä tuetaan vastaanoton ja alkuvaiheen kotoutumispalveluiden järjestämistä.
Talent Boost Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuutta osaajille ja heidän perheilleen.
Kotona Suomessa -materiaalit Päättyneen Kotona Suomessa -hankkeen materiaalit on koottu yhteen paikkaan. Tutustu monipuoliseen materiaaliin.