Hyppää sisältöön

Kumppanuusohjelma johdattaa kohti inklusiivista yhteiskuntaa

Kokemus osallisuudesta ja yhteiskunnassa tarvittavat taidot kehittyvät aina osana erilaisia yhteisöjä ja erilaisissa kohtaamisissa. Kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen edellyttää kaikkien – yhteisöjen, järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja kuntien – osallistumista ja työtä. Työstä tulee vaikuttavaa, kun teemme sitä yhdessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Kumppanuusohjelman toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun, jossa haastamme vanhoja ajattelumalleja, tuotamme ajankohtaista tietoa, jaamme onnistuneita käytäntöjä ja kehitämme toimintaa eteenpäin. Luomme kumppanuusohjelmassa yhteisiä foorumeita, joissa on mahdollista käydä avointa keskustelua ja joissa tuorein tieto yhdistyy asiantuntijoiden käytännön osaamiseen.

Tutustu kumppanuusohjelman tavoitteisiin ja periaatteisiin

Kumppanuusohjelman toimintasuunnitelma on kaksivuotinen

Kumppanuusohjelman toimintaa ohjaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan laadittava toimintasuunnitelma. Vuosien 2023–2024 painopisteiksi on valittu yhdessä sidosryhmien kanssa yhteistyö Talent Boost -ohjelman kanssa sekä sukupuolisensitiivisen kotoutumisen edistäminen. 

Kumppanuusohjelman toimintasuunnitelmassa määritellään myös kumppanuusohjelman horisontaaliset tavoitteet, joilla pyritään kumppanuus- ja yhteistyöajattelun juurruttamiseen kotoutumista ja hyviä väestösuhteita edistävässä työssä. Tavoitteena on vahvistaa järjestöjen toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia ja maahanmuuttaneiden toimijuutta esimerkiksi viestinnän, hyvien käytäntöjen ja verkostotyön keinoin. 

Toimintasuunnitelmaa toimeenpannaan alueellisessa ja valtakunnallisessa työssä. Toimintasuunnitelman teemojen ja tavoitteiden ympärille muodostetaan esimerkiksi avoimia teemakohtaisia verkostoja ja ne näkyvät myös kumppanuusohjelman tilaisuuksien teemoissa.  Toimintasuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa käytännönläheisemmillä työsuunnitelmilla. 

Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu kotoutumisen edistämisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden toimijoiden kanssa työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa. 

Toimintasuunnitelma vuosille 2023–2024 on kumppanuusohjelman toinen toimintasuunnitelma. Ensimmäisen kaksivuotisen toimintasuunnitelman (2021–2022) tavoitteena oli rakentaa kumppanuusverkostoja, ohjelman alueellista tukirakennetta sekä yhteistyön välineitä. Muodostimme kumppanuuksia erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämiseksi.

Tutustu Kumppanuusohjelman toimintasuunnitelmaan (2023–2024)

Anna palautetta kumppanuusohjelman toimintasuunnitelmasta

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta kumppanuusohjelman toimintasuunnitelmasta.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.