Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare: anmäl kontaktuppgifterna

Utgivningsdatum 16.6.2022 16.22
Nyhet

Kompetenscentret för integration samlar in kontaktuppgifter till kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Kontaktuppgifterna till hela landets handlednings- och rådgivningstjänster kommer att finnas på google maps-kartan på integration.fi. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, berätta om tjänsternas språkurval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.

Utöver kartan visas det också bland annat tjänsternas språkval i form av en tabell. Vi lägger ut den första listan över kontaktuppgifterna före utgången av maj. Efter det uppdaterar vi uppgifterna med cirka 1-2 månaders mellanrum eller oftare om det behövs.

Först kommer vi att markera bara kommunernas väglednings- och rådgivningstjänster på kartan. Senare är det möjligt att utvidga insamlingen av uppgifter till kommunernas kompetenscenter. 

Meddela ändringarna per e-post

Om kontaktuppgifterna, tjänstens språkval eller kontaktuppgifterna till kontaktpersonen som lämnat in handlednings- och rådgivningstjänsternas kontaktuppgifter ändras, fyll inte i en ny blankett utan meddela ändringarna till kompetenscentret för integration vid arbets- och näringsministeriet: kotoutumisenosaamiskeskus(a)gov.fi.

Blankett för att meddela handlednings- och rådgivningstjänsternas kontaktuppgifter 

Tillbaka till nyheter