Kommuner erbjuder mångspråkig information om hur man uträttar ärenden i en coronavirussituation

Utgivningsdatum 25.6.2021 8.00
Nyhet

I flera kommuner hänvisar infopunkterna invandrare till e-tjänster eller telefontjänster. I en coronavirussituation erbjuder många kommuner telefonrådgivning på olika språk. Vissa kommuner har publicerat mångspråkig information om coronaviruset. I nyheten har andra språk än finska och svenska beaktats.

Uppdaterad och republicerat 11.12.2020.

Webbsidans material uppdateras med viss fördröjning allteftersom städerna uppdaterar dem. Se regionala rekommendationer och begränsningar på thl.fi/regioner.

Helsingfors

Tammerfors

Esbo

Vanda

Åbo

Jyväskylä

Oulu

Vasa

Tavastehus

Joensuu

Sjukvårdsdistrikt

Läs mer:

Mångspråkig kommunikation om coronaviruset från myndigheter och ministerier

Tillbaka till nyheter