Kompetenscentret för integration av invandrare har samlat information om situationen i Ukraina för integrationsaktörer

Utgivningsdatum 4.3.2022 10.47 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 17.15
Nyhet

I webbtjänsten integration.fi har det skapats en sida där man samlat information och kommunikation om situationen i Ukraina. Informationen är avsedd för integrationsaktörer och yrkesmänniskor som i sitt arbete möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. 

På sidan finns i synnerhet myndighetskällor, men också till exempel stöd från organisationer och lättlästa källor. Uppgifterna om situationen uppdateras och preciseras kontinuerligt och vi uppmuntrar till att följa tillförlitliga myndighetskällor. Vi uppdaterar sidan regelbundet. 

Vi strävar efter att så snart som möjligt informera olika aktörer om de teman inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde som gäller integration och mottagande av flyktingar. 

Mer information:
Information till integrationsaktörer om situationen i Ukraina 
Rysslands invasion av Ukraina - arbets- och näringsministeriets samlingssida
 

Tillbaka till nyheter