Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut ohjekortin, jonka avulla esimerkiksi kotoutumistyötä tekevä voi tunnistaa työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan. Kortti ohjeistaa myös, miten voi toimia, jos asiakaspalvelutilanteessa herää epäilys hyväksikäytöstä tai ihmiskaupasta.

Ohjekortti on tuotettu työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän yhteistyönä IKUT-hankkeessa. Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen (IKUT) 
-hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituksen on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Ohjekortti: Miten tunnistat työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan?

Ohjekortin kysymyslistan käännökset

Ohjekortti sisältää kysymyslistan, joka on käännetty 13 kielelle. Käännökset ovat identtiset suomenkielisen ohjekortin kysymyslistan kanssa. Asiakastilanteessa virkailija voi antaa kysymyslistan asiakkaalle vastattavaksi asiakkaan omalla tai tämän eniten osaamallaan kielellä, ja verrata kyllä-, ehkä-/ei-vastauksia omaan suomenkieliseen ohjekortin kysymyslistaan. Jos asiakkaan täyttämässä versiossa kyllä-sarakkeen rasteja on yksikin tai ehkä-rasteja kertyy kaksi tai enemmän, on tärkeää, että virkailija selvittää asiakkaan tilannetta tarkemmin. Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisissä asiakaspalvelutilanteissa oletus on, että ohjekortin kysymykset käydään suullisesti läpi, minkä vuoksi kysymyslistaa ei ole erikseen tuotettu näillä kielillä.

Ohjeet kysymyslistan käyttöön

  1. Tulosta kysymyslista asiakkaan omalla tai asiakkaan eniten osaamalla kielellä.
  2. Kerro asiakkaalle, että kysymysten avulla selvitetään asiakkaan tilannetta ja että sinulla ja tulkilla on vaitiolovelvollisuus. 
  3. Anna kysymyslista asiakkaalle täytettäväksi.
  4. Vertaa asiakkaan vastauksia suomenkielisen ohjekorttisi mukaisesti.
  5. Selvitä tilannetta tai ohjaa asiakas ohjekortin ohjeiden mukaisesti eteenpäin, jos kyllä- tai ehkä-vastausten määrä aiheuttaa huolta.

Kysymyslistat eri kielillä