Hyppää sisältöön

Kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelma tukee pakolaisten vastaanottoa

Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman avulla sujuvoitetaan pakolaisten kuntiin ohjaamista sekä tuetaan vastaanoton ja alkuvaiheen kotoutumispalveluiden järjestämistä. Toimintaohjelma edistää pakolaisten osallisuutta ja yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Toimintaohjelma tukee kuntiin ohjaamista ja vastaanottoa myöntämällä kunnille ja hyvinvointialueille taloudellisia lisätukia. Lisäksi toimintaohjelma vahvistaa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden osaamista ja työn tietopohjaa koulutuksin, tilaisuuksin, viestinnällä ja verkostotyöllä. 

Vuosina 2022–2024 toimintaohjelman rahoituksella kehitetään kotoutumispalveluiden valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Koto-digi) KEHA-keskuksessa. Osana toimintaohjelmaa toteutetaan myös muita alueellisia ja valtakunnallisia kehittämiskokonaisuuksia. Vuosina 2023–2025 osana toimintaohjelmaa kehitetään esimerkiksi alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluita ja niiden valvontaa ja hyviä väestösuhteita edistävää työtä. Lisäksi KEHA-keskus tukee kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä. 

Liity mukaan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostoon

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkosto on kaikkien pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden verkosto. Osana kotoutumisen kumppanuusohjelmaa toimiva verkosto on avoin kunnille, hyvinvointialueille ja muille toimijoille. 

Ajankohtaiset tiedot kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman lisätuista, tilaisuuksista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta saat kotoutuminen.fi -sivustolta sekä Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston postituslistalta. Postituslistalle voi liittyä lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi. 

Uutiskirjeessä noudatetaan kotoutumisen kumppanuusohjelman uutiskirjeen tietosuojaselostetta.

Toimintaohjelma rahoitetaan AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla

Toimintaohjelma rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) udelleensijoittamisen erillismäärärahalla. Toimintaohjelman toimikausi on 2022–2027. 

Toimintaohjelman yhteystiedot

Toimintaohjelmaa koordinoidaan TEM:n työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen -yksikössä. 

Toimintaohjelman sähköposti: kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi 

Erityisasiantuntija Maria Tiainen, puh. 02950 47582, [email protected] 
Asiantuntija Nanni Tuominen, puh. 02950 47040, [email protected]

Lisätietoa:
Toimintaohjelman asettamispäätös
Toimintaohjelman ohjausryhmän asettamispäätös