Hyppää sisältöön

Materiaaleja kokonaisuudistuksen toimeenpanon tueksi

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää keväällä kolmiosaisen Kohti Kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaarisarjan, jotka tallennetaan. Webinaarit järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton ja KEHA-keskuksen kanssa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta löydät yleistä tietoa TE-palveluiden uudistuksesta. 

TE24- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpanon tueksi on laadittu käsikirja. Käsikirjat on toteutettu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden uudistuksessa mukana olevien tahojen kanssa.

Osana TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanoa on julkaistu Kansalliset suositukset yhdyspintojen rakentamiseen alueille. Suositukset on suunnattu työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kotoutumispalveluja ja näiden yhdyspintoja valmisteleville tahoille ja päättäjille. Suositukset tukevat em. tahoja yhdyspintojen rakentamisessa.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä KEHA-keskuksesta luodaan valtakunnallinen kotoutumisen toimijoita tukeva toimija. KEHA-keskus tukee jo vuoden 2024 aikana uudistuksiin valmistautumista esimerkiksi kehittämällä työvoimapalveluiden ammattilaisten osaamista, tukemalla kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä ja vahvistamalla monikielistä viranomaisviestintää. KEHA-keskus kehittää kotoutumisen asiakastietojärjestelmää Koto-digi -hankkeessa (AMIF) ja tukee kuntia ja hyvinvointialueita järjestelmän käyttöönotossa. 

TE24 ja KOTO24 -uudistuksen valmisteluryhmien avulla on koottu toimeenpanon valmistelun tiekartta vuodelle 2024. Tavoitteena on, että tiekartta tukee toimijoita alueellisessa toimeenpanon valmistelutyössä ja tuo selkeyttä tehtäviin sekä aikatauluihin.

KEHA-keskuksen ylläpitämässä TE24-tietopankissa jaetaan eri TE24-toimeenpanoryhmissä läpikäytyjä materiaaleja, jotka auttavat etenkin työllisyysalueita, kun ne valmistautuvat muutokseen. Käyttöoikeuden TE24-tietopankkiin voivat saada tulevien työllisyysalueiden valmistelussa mukana olevat kuntaedustajat. 

Kuntaliiton muutostukitoimisto tukee ja auttaa etenkin kuntia TE24- ja KOTO24-uudistusten toimeenpanossa. 


Puuttuuko jotain?

Yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa puuttuvia KOTO24-aiheisia koontisivulta puuttuvia linkkejä tai materiaaleja sähköpostitse osoitteeseen: [email protected].