Hyppää sisältöön

Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24)

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Laki kotoutumisen edistämisestä uudistetaan niin, että se ottaa huomioon eduskunnan edellytykset kotoutumisen edistämisestä ja muuttuneen toimintaympäristön. Uusi laki korvaa nykyisin voimassa olevan samannimisen lain. Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Uusi kotoutumislaki (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023)

Kaksi naista istuu pöydän ääressä ja hymyilee.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen tavoitteet ja aikataulu

KOTO24-sisällöt ja -materiaalit kotoutuminen.fi:ssä

Usein kysyttyä Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset kotoutumislain kokonaisuudistuksesta ja sen toimeenpanosta.
Toimijat ja tehtävät Kotoutumislaissa määritellyt toimijat ja niiden lain mukaiset tehtävät 1.1.2025 alkaen.
Koto-digi Koto-digi-järjestelmäpalveluiden käytöstä säädetään uudessa kotoutumislaissa. Koto-digi tukee kotoutumisen asiakastyötä, parantaa tiedonvaihtoa ja tuottaa tietoa kotoutumisesta kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Kunnan kotoutumisen suunnittelu Kunnalla on yleinen velvollisuus suunnitella, kehittää ja seurata kotoutumisen edistämistä. Kunta kirjaa kotoutumisen edistämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet joko erilliseen toimenpideohjelmaan tai sisällyttää ne johonkin muuhun kunnan suunnitteluasiakirjaan.
Kotoutumisohjelma Kotoutumisohjelma on kunnan järjestämä kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Palveluiden tavoitteena on edistää maahanmuuttajan kotoutumista, työllisyyttä tai yrittäjyyttä, osaamista ja työelämävalmiuksia.
Työvoiman ulkopuolella olevien tavoittaminen kuntien kotoutumispalveluihin Verkkomateriaaliin on koottu toimintatapoja, joiden avulla työvoiman ulkopuolella olevia maahanmuuttaneita tavoitettaisiin nykyistä kattavammin kunnan kotoutumista edistäviin palveluihin kotoutumislain kokonaisuudistuksen jälkeen.
Materiaaleja kokonaisuudistuksen toimeenpanon tueksi Sivulle kootut materiaalit ja hyödylliset linkit voivat tukea kuntia ja muita kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoita kotoutumislain kokonaisuudistuksen toimeenpanossa.

Sisältöjä lisätään ja päivitetään tarpeen ja kysynnän mukaan.

Uutisia kotoutumislain uudistamisesta

Toimeentulotuesta maksettavia korvauksia koskevat kotoutumislain muutokset lausunnoille
1.7.2024 | Uutinen
Ensi vuoden alusta alkaen kotoutumislain toimeentulotuesta aiheutuneiden kustannusten korvausaikaa lyhennettäisiin kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin lakiin kotoutumisen edistämisestä, joka tulee voimaan 1.1.2025. Muutosesitys on lausuntokierroksella 9.8. asti.
Kotoutumispalveluita koskevat asetukset ovat lausunnoilla 14.8. asti
1.7.2024 | Uutinen
Ensi vuoden alussa voimaan tulevaa uutta kotoutumislakia täydennetään viidellä asetuksella, jotka koskevat monikielistä yhteiskuntaorientaatiota, laskennallisen korvauksen suuruutta ja jakautumista sekä osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointia. Lisäksi annettaisiin asetukset alaikäisenä ilman huoltajaa tulleen lapsen edustajan palkkiosta ja kotoutumisen edistämisen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavista tiedoista.
TEM:n kirjeessä muistutetaan kuntia kotoutumisohjelman järjestämisestä
20.6.2024 | Uutinen
1.1.2025 voimaan tulevassa laissa kotoutumisen edistämisestä (681/2023, jäljempänä kotoutumislaki) säädetään kunnan kotoutumisohjelmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjeessä kuvataan kotoutumisohjelmaa ja muistutetaan, että 1.1.2025 alkaen kotoutumisohjelma ja sitä kuvaava asiakirja ovat kotoutumislain mukaisten korvausten maksatuksen edellytys.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät tapahtumat

Kotoutumisen osaamiskeskus pyrkii keräämään kaikki kotoutumislain kokonaisuudistusta (KOTO24) koskevat tapahtumat ja koulutukset tälle sivulle ja kotoutuminen.fi:n tapahtumakalenteriin, jos ne ovat julkaistavissa julkisessa verkkopalvelussa. Osa aiheeseen liittyvistä tapahtumista voi olla tietyille kohderyhmille rajattuja. Tarkista tapahtuman kohderyhmä, kun ilmoittaudut tapahtumaan.

Seuraa myös Työmarkkinatorin TE/KOTO24-tapahtumasivua ja Kuntaliiton tapahtumia uudistuksista.

Lue lisää aiheesta

Kotoutumislain uudistaminen -hankesivu

Laki kotoutumisen edistämisestä (681/2023)

Hallituksen esitys kotoutumislain muuttamisesta

Kotoutumislain asetusvalmistelu

Kotoutumisen selonteko

Valiokunnan mietintö: Kotoutumisen toimivuus

Valiokunnan mietintö: Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista


Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö:
erityisasiantuntija Hanna-Maria Hyttinen, työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö, [email protected]
erityisasiantuntija Nea Brandt, työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö, [email protected]

KEHA-keskus:
kehittämisasiantuntija Laura Pajari-Xiang, TE-palvelut ja kotoutuminen -yksikkö, [email protected]
ryhmäpäällikkö Emine Karakan, TE-palvelut ja kotoutuminen -yksikkö, [email protected]

Kuntaliitto:
maahanmuutto- ja kotoutumisasiantuntija Maija Lehtimaa, Elinvoima ja talous -yksikkö, [email protected] 

Kotoutuminen.fi:n KOTO24-sisällöt tuotetaan työ- ja elinkeinoministeriön, KEHA-keskuksen ja Kuntaliiton kanssa yhteistyössä.