Hyppää sisältöön

Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24)

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Laki kotoutumisen edistämisestä uudistetaan niin, että se ottaa huomioon eduskunnan edellytykset kotoutumisen edistämisestä ja muuttuneen toimintaympäristön. Uusi laki korvaa nykyisin voimassa olevan samannimisen lain. Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Uusi kotoutumislaki (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023)

Kaksi naista istuu pöydän ääressä ja hymyilee.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen tavoitteet ja aikataulu

KOTO24-sisällöt ja -materiaalit kotoutuminen.fi:ssä

Usein kysyttyä Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset kotoutumislain kokonaisuudistuksesta ja sen toimeenpanosta.
Toimijat ja tehtävät Kotoutumislaissa määritellyt toimijat ja niiden lain mukaiset tehtävät 1.1.2025 alkaen.
Kotoutumisohjelma Kotoutumisohjelma on kunnan järjestämä kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Palveluiden tavoitteena on edistää maahanmuuttajan kotoutumista, työllisyyttä tai yrittäjyyttä, osaamista ja työelämävalmiuksia.
Työvoiman ulkopuolella olevien tavoittaminen kuntien kotoutumispalveluihin Verkkomateriaaliin on koottu toimintatapoja, joiden avulla työvoiman ulkopuolella olevia maahanmuuttaneita tavoitettaisiin nykyistä kattavammin kotoutumista edistäviin palveluihin kotoutumislain kokonaisuudistuksen jälkeen.
Koto-digi Koto-digi-järjestelmäpalveluiden käytöstä säädetään uudessa kotoutumislaissa (KOTO24). Asiakastietojärjestelmä tukee kuntien kotoutumispalveluja ja mahdollistaa asiakasta koskevan tiedon liikkumisen asiakkaan mukana.
Materiaaleja kokonaisuudistuksen toimeenpanon tueksi Sivulle kootut materiaalit ja hyödylliset linkit voivat tukea kuntia ja muita kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoita kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) toimeenpanossa.

Sisältöjä lisätään ja päivitetään tarpeen ja kysynnän mukaan.

Uutisia kotoutumislain uudistamisesta

Hallitus esittää muutoksia uudistuvaan kotoutumislakiin
4.4.2024 | Uutinen
Uudistuva kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Hallitus antoi 4.4.2024 eduskunnalle hallitusohjelmaan pohjautuvan esityksen muutoksista uudistuvaan kotoutumislakiin ja siihen liittyviin lakeihin (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24). Muutosesityksen mukaan muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin.
Työllisyysalueet vastaavat tulkkauspalveluiden hankinnasta 1.1.2025 alkaen
1.3.2024 | Uutinen
Kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025, myös vastuu näissä palveluissa käytetyn tulkkauksen kilpailuttamisesta ja hankinnasta siirtyy. KEHA-keskuksen kilpailuttamaa tulkkauspalvelua voi käyttää nykyiseen tapaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain mukaisissa tehtävissä tarvittaviin tulkkaustilanteisiin 31.12.2024 saakka.
Osaamiskeskus on julkaissut uutta materiaalia kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) toimeenpanon tueksi
29.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus tukee uudistetun kotoutumislain toimeenpanoa ja kotoutumista edistävää työtä tuottamalla materiaaleja sekä tietoa lain kokonaisuudistuksesta. Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu uusi KOTO24-etusivu, jonka kautta löydät kotoutumislain kokonaisuudistukseen liittyvät uutiset, tapahtumat ja materiaalit. Vuoden 2024 aikana TEM tukee kotoutumisen toimijoita valtakunnallisesti uudistuksiin valmistautumisessa yhteistyössä KEHA-keskuksen ja kuntaliiton kanssa.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät tapahtumat

Kotoutumisen osaamiskeskus pyrkii keräämään kaikki kotoutumislain kokonaisuudistusta (KOTO24) koskevat tapahtumat ja koulutukset tälle sivulle ja kotoutuminen.fi:n tapahtumakalenteriin, jos ne ovat julkaistavissa julkisessa verkkopalvelussa. Osa aiheeseen liittyvistä tapahtumista voi olla tietyille kohderyhmille rajattuja. Tarkista tapahtuman kohderyhmä, kun ilmoittaudut tapahtumaan.

Seuraa myös Työmarkkinatorin TE/KOTO24-tapahtumasivua ja Kuntaliiton tapahtumia uudistuksista.

Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaari
7.5.2024 - 7.5.2024
Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin. Tiistaina 7.5. aiheena kotoutumisen suunnittelu ja seuranta kunnassa.
Tapahtumat