Hoppa till innehåll

Arbetsrelaterad invandring

MATTO-stödstrukturen koordinerar ESF:s utvecklingsprogram för arbetskraftsinvandring, som syftar till att utveckla de tjänster och processer som hänför sig till arbetskraftsinvandring samt att öka kunskaperna och kompetensen hos de aktörer som arbetar med arbetskraftsinvandring, när det gäller rekryteringen av utländsk arbetskraft.

MATTO stöder och uppmuntrar projekt genom att erbjuda dem ett forum för utbyte av erfarenheter, lärdomar och åsikter. Stödstrukturen har till uppgift att säkerställa att de modeller och den praxis som utvecklats i projekten sammanställs och sprids.

Ytterligare information:
MATTO-stödstructuren