Hoppa till innehåll

Utvecklingsprojekt inom mottagande av flyktingar

HAAPA

Det fyra år långa HAAPA-projektet hade som mål att främja placeringen av kvotflyktingar i utsatt ställning i kommuner och att ordna och utveckla specialservice för dem i kommunerna. Projektet gav ekonomiskt stöd till 16 kommuner för utveckling och anordnande av specialservice för kvotflyktingar. Under 2009–2013 beviljade projektet ekonomiska incitament till kommuner som tog emot akuta fall.

Inom projektet sammanställdes en handbok om mottagande av kvotflyktingar och det gjordes en utredning om kommunernas förutsättningar, möjligheter och problem i fråga om mottagande av kvotflyktingar. Dessutom försökte man skapa en grund för ett systematiskt och långsiktigt mottagande av akuta fall genom att stödja kommunerna att planerna mottagandet och förbereda sig för att snabbt kunna ta emot akuta fall. Projektet finansierades av Europeiska flyktingfonden.

Läs mer om HAAPA-projektet (på finska)

SYLVIA

SYLVIA-projektet startades för att erbjuda kommunerna extra stöd för att de ska kunna ta emot den förhöjda flyktingkvoten 2014. Regeringen beslutade att höja kvoten med 300 personer på grund av läget i Syrien. Utöver ekonomiskt stöd till kommunerna erbjuds de kommunanställda utbildning om integrationsfrämjande flyktingarbete och om de vanligaste psykosociala problemen och krigstraumana bland flyktingar.

Det arbete med en plan för mottagande av akuta fall som inleddes under HAAPA-projektet förs vidare inom SYLVIA. Målet är att snabbt få ihop ett nätverk av städer som har specialiserat sig på att ta emot akuta fall med kort varsel. Projektet finansieras av Europeiska flyktingfonden.

Läs mer om SYLVIA-projektet

VIPRO

Inom det tvådelade VIPRO-projektet har systemet för mottagande av flyktingar förnyats. Under den första fasen utarbetades den handbok om mottagande av flyktingar som finns på den här webbplatsen. Dessutom gjordes en utredning om systemet med kommunersättningar. De rekommendationer som lades fram i utredningen bearbetas under den andra fasen av projektet, som pågår fram till sommaren 2014.

Utöver ändringen av ersättningssystemet sammanställs rapporter om flytten från flyktingförläggningen och om mottagandet, vägledningen och den administrativa koordineringen av minderåriga barn och ungdomar som kommit till landet utan vårdnadshavare. Rapporterna sammanställs av brett sammansatta arbetsgrupper och avsikten är att de jämte utvecklingsförslag ska vara klara när projektet avslutas. Projektet finansieras av Europeiska flyktingfonden.

Läs mer om VIPRO-projektet (på finska)