Hyppää sisältöön

Pakolaisten vastaanoton kehittämishankkeet

Sylvia-hanke

Sylvia-hanke on käynnistetty tarjoamaan lisätukea kunnille vuoden 2014 korotetun pakolaiskiintiön vastaanottoon. Hallitus päätti nostaa kiintiötä 300 henkilöllä Syyrian tilanteen takia. Kuntien taloudellisen tukemisen lisäksi hanke järjestää kuntien työntekijöille koulutusta pakolaisten kotouttamisasioista sekä pakolaisten tyypillisimmistä psykososiaalisista ongelmista ja sotatraumoista. Viimeinen Sylvia-hanke päättyi 31.12.2022. Sylvia-hankkeiden toimintaa jatkaa Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma. 

HAAPA

HAAPA-hankkeessa käynnistettyä hätätapausten vastaanoton mallintamista jatketaan SYLVIAssa. Tavoitteena on saada aikaan kaupunkien verkosto, joka on erikoistunut hätätapausten vastaanottoon nopeahkolla aikataululla. Hanketta rahoittaa EU:n pakolaisrahasto.

Neljä vuotta kestäneessä HAAPA-hankkeessa tuettiin haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittumista ja heidän tarvitsemiensa erityispalveluiden järjestämistä ja kehittämistä kunnissa. Hanke tuki taloudellisesti 16 kunnan kehittämistoimia erityispalveluiden järjestämiseksi kiintiöpakolaisille. Hanke myönsi kannustinrahaa vuosien 2009–2013 aikana pakolaiskiintiössä valittujen hätätapausten kuntiin sijoittamiseksi.

Hankkeessa tuotettiin opas kiintiöpakolaisten vastaanottoon sekä selvitys kuntien kiintiöpakolaisten vastaanoton edellytyksistä, mahdollisuuksista ja ongelmista. Lisäksi hankkeessa pyrittiin luomaan pohjaa systemaattisemmalle ja pitkäjänteisemmälle hätätapausten vastaanotolle tukemalla kuntien vastaanoton mallintamista ja varautumista hätätapausten nopeaan vastaanottoon. Hankkeen rahoitti Euroopan pakolaisrahasto.

Lue lisää HAAPA-hankkeista 

VIPRO

Kaksivaiheisessa VIPRO-hankkeessa on uudistettu pakolaisten vastaanoton järjestelmää. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin näiden nettisivujen pakolaisten vastaanottoa kuvaava käsikirjoitus. Lisäksi tuotettiin kuntakorvausjärjestelmää koskeva selvitys, jossa esitettyjä suosituksia työstetään kesään 2014 jatkuvassa hankkeen toisessa vaiheessa.

Korvausjärjestelmän muutosten lisäksi hankkeessa työstetään raportteja vastaanottokeskusmuutosta ja alaikäisten, ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten vastaanotosta, sen ohjauksesta ja hallinnollisesta koordinoinnista. Raportteja laaditaan laaja-alaisissa työryhmissä ja niiden on määrä valmistua kehittämisehdotuksineen hankkeen loppuun mennessä. Hanketta rahoittaa EU:n pakolaisrahasto.

Lue lisää VIPRO-hankkeesta