Hoppa till innehåll
Denna webbsida är inte längre uppdaterad. Gå till den nya innehållssidan för den omfattande reformen av integrationslagen på kotoutuminen.fi//sv/koto24-sv.

Reform av integrationslagen

Målet med integrationslagen är att stärka sysselsättningen bland invandrare, färdigheter som stöder sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället. Målet med lagen är också att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. 

Den gällande integrationslagen reformeras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar (rapport från riksdagens revisionsutskott) för främjande av integration. 

Riksdagen har förutsatt

  • snabbare integration och effektivare verksamhet från och med att invandraren kommer till Finland
  • överföring av det totala ansvaret för integrationstjänster till kommunerna
  • främjande av sysselsättningen bland invandrarkvinnor
  • förbättring av språkstudiernas kvalitet och språkprov
  • beaktande av företagens behov
  • ökning av tredje sektorns och det fria bildningsarbetets andel.

Dessutom har det skett och bereds flera ändringar i verksamhetsmiljön (bland annat välfärdsområdena, social- och hälsovårdsreformen, reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024). Dessa reformer påverkar myndighetsansvaret för integrationsfrämjandet. I reformen av integrationslagen beaktas riksdagens förutsättningar och den förändrade verksamhetsmiljön.

Målet med reformen av integrationslagen (KOTO24) är bland annat att

  • stärka integrationen av invandrare som står utanför arbetskraften
  • förtydliga de olika aktörernas ansvar 
  • stärka det sektorsövergripande samarbetet samt samarbetet med organisationer och arbetsgivare
  • uppdatera integrationslagen så att den motsvarar de ändringsbehov som följer av överföringen av myndighetsuppgifter.

Den reformerade integrationslagen (681/2023) träder i kraft den 1 januari 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Läs mer om ämnet

Projektsida för reformen av integrationslagen

Lagen om främjande av integration (681/2023) (på finska)

Regeringens proposition om ändring av integrationslagen

Beredning av förordningen om integrationslagen

Integrationsredogörelse

Utskottets betänkande: Fungerande integration

Utskottets betänkande: Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet


Ytterligare information

Arbets- och näringsministeriet:
Hanna-Maria Hyttinen, Specialsakkunnig, arbetskraftsinvandring och integration, [email protected]
Nea Brandt, Specialsakkunnig, arbetskraftsinvandring och integration, [email protected]

UF-centret:
Laura Pajari-Xiang, utvecklingsspecialist, TE-tjänsterna och integration, [email protected]
Emine Karakan, gruppchef, TE-tjänsterna och integration, [email protected]

Kommunförbundet:
Maija Lehtimaa, specialist, [email protected]

KOTO24-innehållet på webbplatsen integration.fi är framtaget i samarbete med arbets- och näringsministeriet, UF-centret och Kommunförbundet.

Nyheter om reformen av integrationslagen

Regeringen föreslår ändringar i den reviderade integrationslagen 
4.4.2024 | Nyhet
Den reviderade integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025. Det huvudsakliga ansvaret för integrationsstödet överförs samtidigt till kommunerna. Den 4 april gav regeringen utgående från regeringspropositionen ett förslag till riksdagen om ändringar i den reviderade integrationslagen och lagar som har samband med den (totalreformen av integrationslagen, KOTO24). Enligt ändringsförslaget borde bland annat kommunernas och välfärdsområdenas tid för den kalkylerade ersättningen förkortas.
Kompetenscentret har publicerat nytt material till stöd för genomförandet av totalreformen av integrationslagen (KOTO24)
29.2.2024 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare stöder genomförandet av den reformerade integrationslagen och det integrationsfrämjande arbetet genom att producera material och information om totalreformen av lagen. På integration.fi har det publicerats en ny startsida för KOTO24. Via sidan hittar du nyheter, evenemang och material som hänför sig till totalreformen av integrationslagen. Under 2024 stöder arbets- och näringsministeriet integrationsaktörerna på riksomfattande nivå i förberedelserna inför reformerna i samarbete med utvecklings- och förvaltningscentret och Kommunförbundet.
Utredning: Samhällsorientering på flera språk kräver samarbete mellan kommunerna
25.1.2024 | Nyhet
För att samhällsorientering på flera språk ska kunna ordnas på ett kostnadseffektivt sätt krävs att kommunerna samarbetar med varandra, och det behövs även samordning mellan regionerna och på nationell nivå. Orientering på distans och hybridorientering kan stödja deltagandet för invandrare som bor i glesbygden. Den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i maj 2023 ger rekommendationer om att orienteringen ska genomföras på ett högklassigt och enhetligt sätt på olika håll i Finland.