Hyppää sisältöön
Tätä verkkosivua ei enää päivitetä. Siirry seuraamaan uutta kotoutumislain kokonaisuudistuksen sisältösivua osoitteessa  kotoutuminen.fi/koto24.

Kotoutumislain kokonaisuudistus

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Voimassa oleva kotoutumislaki uudistetaan (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24) vastaamaan eduskunnan edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen edistämisestä. 

Eduskunta on edellyttänyt:

  • kotoutumisen nopeuttamista ja toimintojen tehostamista alkaen siitä, kun maahanmuuttanut saapuu Suomeen
  • kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtämistä kunnille
  • maahan muuttaneiden naisten työllisyyden edistämistä
  • kieliopintojen laadun parantamista ja kielikoetta
  • yritysten tarpeiden huomioimista
  • kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden lisäämistä.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja on valmisteilla useita muutoksia (muun muassa hyvinvointialueet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, TE-palvelut 24 -uudistus). Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Kotoutumislain uudistuksessa otetaan huomioon eduskunnan edellytykset ja muuttunut toimintaympäristö.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) tavoitteena on muun muassa:

  • vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista
  • selkeyttää eri toimijoiden vastuita 
  • vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä
  • päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Uutisia kotoutumislain uudistamisesta

Hallitus esittää muutoksia uudistuvaan kotoutumislakiin
4.4.2024 | Uutinen
Uudistuva kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Hallitus antoi 4.4.2024 eduskunnalle hallitusohjelmaan pohjautuvan esityksen muutoksista uudistuvaan kotoutumislakiin ja siihen liittyviin lakeihin (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24). Muutosesityksen mukaan muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin.
Työllisyysalueet vastaavat tulkkauspalveluiden hankinnasta 1.1.2025 alkaen
1.3.2024 | Uutinen
Kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025, myös vastuu näissä palveluissa käytetyn tulkkauksen kilpailuttamisesta ja hankinnasta siirtyy. KEHA-keskuksen kilpailuttamaa tulkkauspalvelua voi käyttää nykyiseen tapaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain mukaisissa tehtävissä tarvittaviin tulkkaustilanteisiin 31.12.2024 saakka.
Osaamiskeskus on julkaissut uutta materiaalia kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) toimeenpanon tueksi
29.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus tukee uudistetun kotoutumislain toimeenpanoa ja kotoutumista edistävää työtä tuottamalla materiaaleja sekä tietoa lain kokonaisuudistuksesta. Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu uusi KOTO24-etusivu, jonka kautta löydät kotoutumislain kokonaisuudistukseen liittyvät uutiset, tapahtumat ja materiaalit. Vuoden 2024 aikana TEM tukee kotoutumisen toimijoita valtakunnallisesti uudistuksiin valmistautumisessa yhteistyössä KEHA-keskuksen ja kuntaliiton kanssa.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät tapahtumat

Pakolaisesta työkaveriksi -verkostopäivä
18.4.2024 - 18.4.2024
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma kutsuu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen parissa työskentelevät toimijat yhteiseen Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivään torstaina 18.4.2024. Vuonna 2024 Pakolaisesta työkaveriksi -teemalla järjestettävä päivä tarjoaa näkökulmia, ratkaisuja ja käytännön vinkkejä pakolaisten työllistymiseen, ammattilaisten yhteistyöhön ja monimuotoisempaan työelämään.
Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) toimeenpanon työpaja: muiden kuin työnhakijoiden kotoutuminen
22.4.2024 - 22.4.2024
Työpaja on tarkoitettu erityisesti kunnille ja hyvinvointialueille.
Tapahtumat