Hoppa till innehåll

Information till dig som är arbetsgivare

Arbetsgivaren möter den ökande mångfalden i det finländska arbetslivet, kan främja samhällets mottaglighet och påverka framtidens arbetsliv.

En man och en kvinna vid ett bord, en som delar ut papper

Arbetslivet och arbetskraftsinvandring Här finns information om arbetslivet, sysselsättning och arbetskraftsinvandring. Innehållet uppdateras under sommaren 2021.
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet Målet med arbets- och näringsministeriets program för att främja mångfald i arbetslivet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären.
Partnerskapsprogrammet Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lär dig om integration Utbildningen "Lär dig om integration" ger en överblick över invandring och integration i Finland. Den är en introduktionsutbildning for alla som ska anställas för att arbeta med dessa ärenden.
Samhällets mottaglighet I ett mottagligt samhälle går integrationen i många riktningar. Integrationen kan också ses som en dynamisk, dubbelriktad process för ömsesidig anpassning som involverar medlemsstaternas samtliga invandrare och invånare.
InfoFinland.fi InfoFinland är en webbplats i flera språkversioner där man har samlat viktig information för personer som planerar flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen är även till nytta för myndigheterna när de ska informera på flera språk.

Nyheter till arbetsgivare

Antalet utländska arbetslösa ökade, men sysselsättningen låg kvar på rekordnivå
23.3.2023 | Nyhet
I februari fanns det 35 548 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 19 procent (5 601 personer). 
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar
21.2.2023 | Nyhet
I januari fanns det 35 792 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Antalet ut-ländska arbetslösa arbetssökande ökade med 16 procent (4 920 personer) från i fjol.
Ändringarna i utlänningslagen gör arbetskraftsinvandringen smidigare
16.2.2023 | Nyhet
De reformer av utlänningslagen som gör arbetskraftsinvandringen smidigare träder i kraft den 23 februari 2023. Ändringarna underlättar ansökan om och beslutsprocessen för uppehållstillstånd på grund av arbete. Reformen är en del av en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden för tillståndsansökan så att behandlingen i genomsnitt tar en månad. De nya bestämmelserna ökar automatiseringen av ansökningsprocessen, och även certifiering för arbetsgivare införs.
Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd
13.4.2022 | Nyhet
Personer som flytt från Ukraina och sökt tillfälligt skydd har rätt att arbeta genast när ansökan lämnats in. De behöver inte vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta. Det räcker med ett intyg över att ansökan registrerats.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande sjönk jämfört med året innan
26.1.2022 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för januari 2022 minskade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 15 procent jämfört med föregående år.
Alla nyheter