Hoppa till innehåll

Information till dig som är arbetsgivare

Arbetsgivaren möter den ökande mångfalden i det finländska arbetslivet, kan främja samhällets mottaglighet och påverka framtidens arbetsliv.

En man och en kvinna vid ett bord, en som delar ut papper

Arbetslivet och arbetskraftsinvandring Här finns information om arbetslivet, sysselsättning och arbetskraftsinvandring. Innehållet uppdateras under sommaren 2021.
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet Målet med arbets- och näringsministeriets program för att främja mångfald i arbetslivet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären.
Partnerskapsprogrammet Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lär dig om integration Utbildningen "Lär dig om integration" ger en överblick över invandring och integration i Finland. Den är en introduktionsutbildning for alla som ska anställas för att arbeta med dessa ärenden.
Samhällets mottaglighet I ett mottagligt samhälle går integrationen i många riktningar. Integrationen kan också ses som en dynamisk, dubbelriktad process för ömsesidig anpassning som involverar medlemsstaternas samtliga invandrare och invånare.
InfoFinland.fi InfoFinland är en webbplats i flera språkversioner där man har samlat viktig information för personer som planerar flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen är även till nytta för myndigheterna när de ska informera på flera språk.

Nyheter till arbetsgivare

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är klart större än 2019 års nivå, men det syns ingen betydande minskning i sysselsättningsgraden
24.8.2021 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är större än i juli 2019 och antalet har minskat långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Sysselsättningen har åter-hämtat sig långsamt i synnerhet i Nyland. Siffrorna för juli har påverkats av sommarens säsongsarbetslöshet.
Arbetslösheten bland utländska medborgare sjunker långsamt i synnerhet i Nyland
2.8.2021 | Nyhet
Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund och personer med ett främmande språk som modersmål har minskat i hela landet, men är fortfarande på en högre nivå än före coronakrisen. Minskningen av antalet arbetslösa har varit långsammast i Nyland.
Arbetslösheten bland utlänningar minskar långsammare än arbetslösheten bland finländare
22.6.2021 | Nyhet
Antalet arbetssökande med utländsk bakgrund har inte minskat i samma proportion som antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Antalet arbetslösa personer med flyktingbakgrund var i maj högre än året innan, medan arbetslösheten bland personer under 25 år har minskat.
ANM publicerade en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta
15.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har i dag publicerat en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta. Samtidigt inledde ANM en flerspråkig rådgivningstjänst för säsongsarbetare som anländer från utlandet.
Arbetslösheten bland utlänningar sjunker, men återhämtningen från pandemin är långsam
25.5.2021 | Nyhet
Enligt kompetenscentret för integration av invandrares sysselsättningsöversikt för maj har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat jämfört med föregående månad. An-talet har också sjunkit jämfört med ett år tidigare då antalet arbetslösa arbetssökande var högt på grund av pandemin.
Alla nyheter