Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit työantajana

Työnantaja kohtaa suomalaisen työelämän monimuotoistumisen, voi edistää yhteiskunnan vastaanottavuutta ja vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuuden työelämä on.

Mies ja nainen pöydän ääressä, toinen ojentaa paperia

Työelämä ja työperäinen maahanmuutto Osiossa on tietoa työelämästä, työllistymisestä ja työperäisestä maahanmuutosta. Osion sisältöjä kehitetään kesän 2021 aikana.
Työelämän monimuotoisuusohjelma Työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Opi kotoutumisesta Verkkokoulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville kotoutumisen ammattilaisille. Koulutuksesta saat kattavat perustiedot kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Yhteiskunnan vastaanottavuus Yhteiskunnan vastaanottavuuden näkökulmasta kotoutuminen on monensuuntaista. Kotoutuminen voidaan nähdä myös dynaamisena kahdensuuntaisena keskinäisen mukautumisen prosessina, johon kaikki jäsenvaltioiden maahanmuuttajat ja asukkaat osallistuvat.
InfoFinland.fi InfoFinland on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa.

Uutisia työnantajille

Pitkäaikaistyöttömyydessä näkyy huolestuttavia merkkejä
26.5.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli huhtikuussa 35 000, mikä on 14 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 27 % (7 380 henkilöä).
E2 Tutkimus selvitti maahanmuuttaneiden kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa
16.5.2023 | Uutinen
Taustaltaan ulkomaalaiset työntekijät pitävät suomalaisessa työelämässä erityisesti matalasta hierarkiasta, helposti lähestyttävistä esihenkilöistä, työn ja vapaa-ajan tasapainosta sekä työnantajan ja työntekijän välisestä luottamuksesta. Uran alkua kuitenkin vaikeuttavat oleskelulupamenettelyt, tiedonpuute työelämästä ja kielimuuri.
Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemaa ja työvoimapalveluiden käyttöä
16.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen tilaamassa selvityksessä kerätään tietoa muun muassa tilapäistä suojelua saavien työllistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista Suomessa asumisen ja työskentelyn suhteen. Lisäksi pyritään selvittämään, miten TE-palveluita ja kotoutumisen palveluita olisi kehitettävä niin, että ne edistäisivät tilapäistä suojelua saavien työllistymistä ja kotoutumista. Selvitys käynnistyy tiedonkeruulla, joka kohdennetaan TE-palveluiden asiantuntijoille, työnantajille, tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille ja muille toimijoille kuten järjestöille. 
Ulkomaalaisten työttömien määrä jatkaa kasvuaan
27.4.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa 35 860, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 25 prosenttia (7 225 henkilöä).
Saatavuusharkinnan kokeilussa tavoiteltiin työvoiman alueellisen liikkuvuuden lisäämistä ja ulkomaisen työvoiman lupaprosessien helpottamista
13.4.2023 | Uutinen
Syksyllä 2021 neljä ELY-aluetta käynnisti kokeilun saatavuusharkinnan joustavoittamisesta. Tavoitteena oli lisätä työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottaa ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja yhteisillä työlupalinjauksilla. Kokeilun tuloksena ELY-alueiden yhteistyö kehittyi. Työnantajat ja viranomaiset kokivat yhteisen laajemman työlupalinjauksen selkeänä ja toimivana. Työvoiman maahanmuuttoon kokeilu ei tuonut suuria muutoksia.
Kaikki uutiset