Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit työantajana

Työnantaja kohtaa suomalaisen työelämän monimuotoistumisen, voi edistää yhteiskunnan vastaanottavuutta ja vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuuden työelämä on.

Mies ja nainen pöydän ääressä, toinen ojentaa paperia

Työelämä ja työperäinen maahanmuutto Osiossa on tietoa työelämästä, työllistymisestä ja työperäisestä maahanmuutosta. Osion sisältöjä kehitetään kesän 2021 aikana.
Työelämän monimuotoisuusohjelma Työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Opi kotoutumisesta Verkkokoulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville kotoutumisen ammattilaisille. Koulutuksesta saat kattavat perustiedot kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Yhteiskunnan vastaanottavuus Yhteiskunnan vastaanottavuuden näkökulmasta kotoutuminen on monensuuntaista. Kotoutuminen voidaan nähdä myös dynaamisena kahdensuuntaisena keskinäisen mukautumisen prosessina, johon kaikki jäsenvaltioiden maahanmuuttajat ja asukkaat osallistuvat.
InfoFinland.fi InfoFinland on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa.

Uutisia työnantajille

Selvitys: kielitaito on olennainen tekijä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisessä
1.11.2023 | Uutinen
Tuoreen selvityksen mukaan tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset on otettu hyvin vastaan Suomessa. Keskeistä työllistymisessä on kielitaidon merkitys.
Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli korkealla tasolla
26.9.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli elokuussa 37 608, mikä on 15 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 14 %(4 675 henkilöä). 
Hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelman valmistelu käynnistyy
13.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelman valmistelun. Tavoitteena on, että työmarkkinoilla esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan entistä tehokkaammin. Hallitusohjelman tavoitteisiin perustuva toimenpideohjelma valmistellaan vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistee työperusteisen oleskeluluvan lakimuutoksia
8.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla on tarkoitus selkeyttää työttömyyden vaikutuksia työperusteisen oleskeluluvan voimassaoloon. Työperäisellä oleskeluluvalla olevien henkilöiden olisi jatkossa poistuttava Suomesta tilanteessa, jossa työsuhde päättyy eikä henkilö ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. 
Ulkomaalaisten työttömyyden kasvulle on monia syitä
22.8.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 42 517, mikä on 15 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16 % (5 961 henkilöä). Kasvua selittävät sekä ulkomaalaisten osallistumisasteen nousu että ulkomaalaisen väestön määrän kasvu.
Kaikki uutiset