Hoppa till innehåll

Projektet för vägledning av flyktingar utvecklade vägledningen och det mötande kundarbetet

Syftet med projektet för vägledning av flyktingar, som samordnades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, var att göra utbildnings- och sysselsättningsvägarna smidigare för kvotflyktingar. I projektet utvecklades informations-, rådgivnings- och handledningspersonalens kunnande och nätverkande, och arbets- och näringsförvaltningens och läroanstalternas sakkunskap sammanfördes i ett tidigare skede. Dessutom ordnades information till kvotflyktingar på deras egna språk.

Projektmaterialet har sammanställts på Närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats.

Läs mer:
Projektet för vägledning av flyktingar (på finska)