Ansök om att ta med i planeringsgrupperna för evenemanget Integration 2024

Utgivningsdatum 6.10.2023 13.19
Nyhet

Planeringen av evenemanget Integration 2024 har inleds. Först kommer ansökan för evenemangets planeringsgrupper att öppnas. Struktureringen av programmet i Integration 2024 kommer att förändra: denna gång inte sökes planeringsgrupper eller ansvariga bara för temaprogram, men evenemanget har tillräckligt med uppgifter för många människor. Integration 2024 ordnas 14–15.11.2024 på Logomo i Åbo.

Genom förfrågan kartläggas intresset och möjligheterna av att delta, i synnerhet i planeringsgrupperna för Integration 2024, i enlighet med det preliminära evenemangsupplägget som samordningsgruppen har godkänt. Observera omstruktureringen av programmet i Integration 2024 och att denna gång inte sökes planeringsgrupper eller ansvariga bara för temaprogram. Det kan komma mer uppgifter för olika planeringsgrupper allteftersom evenemanget närmar sig. Deltagare och arbetsgruppsledare kan väljas redan under ansökningsprocessen, så det är värt att ansöka tidigt.

Antalet som deltar i planeringen av evenemanget kan vid behov begränsas för att planeringen ska ske smidigt och för att grupperna ska vara heterogena. Om det finns fler villiga än vad som behövs strävar vi efter att ge förstagångssökande en möjlighet. Planeringen och genomförandet av evenemanget sker som en del av den egna tjänste-/arbetsuppgiften och ingen separat ersättning/arvode betalas för det. Om hur arbetstiden används ska deltagarna själva komma överens om med arbetsgivaren.

Sökandet efter programinnehåll kommer att starta senare under 2023

I samråd med många aktörer och i grupper planerar vi programmet för hela evenemanget, det så kallade montertorget, kommunikation och övrigt som gäller genomförandet av evenemanget. För evenemangets programinnehåll ordnas en separat ansökan som startar hösten 2023. I den senare ansökan är det möjligt att föreslå programinnehåll och talare för evenemanget. Ansökan om en plats på Utställningslokalen (montertorget) inleds 2024. Evenemangets hemsida kommer att öppnas senast i början av 2024.

Besvara förfrågan senast 6.11.2023. Det tar cirka 5-8 minuter att svara på frågorna. Man kan vara i kontakt med dem som är intresserande av evenemangsarrangemangen när förfrågningarna fortfarande pågår.

Ansök om att gå med i planeringsgrupperna för evenemanget Integration 2024 

Evenemanget Integration 2024 ordnas av Egentliga Finlands NTM-central i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Evenemanget finansieras även av Åbo stad, Egentliga Finlands välfärdsområde och Bildningsallianssen rf. Evenemanget är en del av partnerskapsprogrammet för integration. Evenemanget medfinansieras av Europeiska unionen.

Tillbaka till nyheter