Arbets- och näringsministeriet publicerar information om eventuell elbrist på flera språk

Utgivningsdatum 17.11.2022 14.02
Nyhet

Rysslands anfallskrig i Ukraina har påverkat energiläget i hela EU. Energiförbrukningen ökar på hösten och vintern. Läget kommer att vara särskilt svårt i Centraleuropa, men även Finland påverkas. Arbets- och näringsministeriet har sammanställt information om hur och varför vi alla ska delta i att spara energi, hur det kan uppstå elbrist och hur man ska agera då. Informationen om en eventuell situation med elbrist har publicerats på flera språk.

Rysslands anfallskrig i Ukraina har påverkat energiläget i hela EU. Energiförbrukningen ökar på hösten och vintern. Läget kommer att vara särskilt svårt i Centraleuropa, men även Finland påverkas. Arbets- och näringsministeriet har sammanställt information om hur och varför vi alla ska delta i att spara energi, hur det kan uppstå elbrist och hur man ska agera då. Informationen om en eventuell situation med elbrist har publicerats på flera språk.

Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har tydliggjort behovet av aktuell, begriplig och flerspråkig information om exceptionella situationer i samhället. Arbets- och näringsministeriet vill bidra till att personer som bor i Finland och som har ett främmande språk som modersmål får den information de behöver. Ministeriet publicerar därför aktuell information om undantagssituationer på flera språk.

Arbets- och näringsministeriet har publicerat information om att spara energi och om eventuell elbrist på sammanlagt nio olika språk. Förutom på finska, svenska och engelska finns informationen också på arabiska, kinesiska, persiska, ukrainska, estniska och ryska.

På webbsidan Information om elbrist finns tips på hur man kan spara energi och jämna ut förbrukningen. Där finns också information om kampanjen Snäppet svalare, som har startats för att sprida tips om hur var och en kan påverka sin egen energianvändning.

Kompetenscentret sammanställer material på flera språk

På webbplatsen integration.fi har kompetenscentret för integration av invandrare samlat material på flera språk och även information om undantagssituationer på flera språk. Kompetenscentret uppdaterar materialet regelbundet i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och sina andra samarbetspartner. Kompetenscentret främjar tillgången till information på flera språk också i sina andra kommunikationskanaler, till exempel i sociala medier.

Mer information:

Aktuell information om elbrist på flera språk

Information om undantagssituationer på flera språk på integration.fi 

Flerspråkigt material för invandrare om det finländska samhället och den finländska kulturen
 

Tillbaka till nyheter