Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tietoa mahdollisesta sähköpulatilanteesta monikielisesti

Julkaisuajankohta 17.11.2022 14.02
Uutinen

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut koko EU:n energiatilanteeseen. Syksyllä ja talvella energiakulutus kasvaa. Energiatilanne tulee olemaan haastava erityisesti Keski-Euroopassa, mutta myös Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut tietoa siitä, miten ja miksi jokaisen tulisi osallistua energiansäästöön, miten mahdollinen sähköpulatilanne syntyy ja kuinka sähköpulatilanteessa toimitaan. Tietoa mahdollisesta sähköpulatilanteesta on julkaistu usealla kielellä.

Koronapandemia ja Ukrainan tilanne ovat nostaneet entistä enemmän esiin ajankohtaisen, ymmärrettävän ja monikielisen tiedon tarvetta yhteiskunnan poikkeustilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee Suomessa asuvien vieraskielisten tiedonsaantia ja julkaisee poikkeustilaviestintää usealla kielellä.

TEM on julkaissut tietoa energiansäästöön liittyen ja mahdollisesta sähköpulatilanteesta yhteensä 9 eri kielellä. Suomen, ruotsin ja englannin lisäksi sisältö on tuotettu arabiaksi, kiinaksi, persiaksi, ukrainaksi, viroksi ja venäjäksi.

Tietoa sähköpulasta -sivulla kerrotaan energian säästämisestä ja sähkönkulutushuippujen pienentämisestä sekä Astetta alemmas -kampanjasta. Astetta alemmas -kampanja tuo esiin konkreettisia vinkkejä, joilla jokainen voi vaikuttaa omaan energiankulutukseensa.

Osaamiskeskus kokoaa monikielisiä materiaaleja yhteen

Kotoutumisen osaamiskeskus kokoaa kotoutuminen.fi-verkkosivuille monikielistä materiaalia ja poikkeustilanteisiin liittyvää monikielistä viestintää. Osaamiskeskus päivittää materiaaleja yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa säännöllisesti. Osaamiskeskus edistää monikielisen tiedon saatavuutta myös muissa viestintäkanavissaan, kuten sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja:

Ajankohtaista tietoa mahdollisesta sähköpulatilanteesta monikielisesti (navigaatiossa englanninkielisen sivun alasivut)

Kotoutuminen.fi monikielinen poikkeustilaviestintä

Monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä materiaaleja maahanmuuttajille

Takaisin uutisiin