Den övre åldersgränsen för eftervård av unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare höjs

Utgivningsdatum 29.5.2020 9.29 | Publicerad på svenska 1.6.2020 kl. 16.24
Nyhet

Regeringen föreslår en ändring av lagen om främjande av integration i syfte att höja den övre åldersgränsen för eftervården. I och med lagändringen kan minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omfattas av stödåtgärder som kan jämställas med eftervård inom barnskyddet tills han eller hon fyller 25 år. Ändringen gäller unga som har beviljats uppehållstillstånd.

För närvarande kan enligt integrationslagen (lagen om främjande av integration (30.12.2010/1386)) eftervård ordnas för unga tills de fyller 21 år. Den övre åldersgränsen för eftervården inom barnskyddet höjdes till 25 år den 1 januari 2020. Därför föreslås det också att det i integrationslagen görs en motsvarande ändring, som innebär att den högre åldersgränsen också gäller unga som kommit till Finland på grund av internationellt skydd.

Statsrådets beslut kan läsas på webbsidan tem.fi/paatokset.

Läs mer:

Läs arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 28.5.2020 Den övre åldersgränsen för eftervård höjs även för unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare

Tillbaka till nyheter