Handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare finns nu lätt tillgängliga på kartan

Utgivningsdatum 22.12.2022 10.53
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare har publicerat en elektronisk karta över de handlednings- och rådgivningstjänster som kommunerna tillhandahåller invandrare. På kartan hittar du kontaktuppgifterna för handlednings- och rådgivningstjänsterna över hela Finland. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, informera om tjänsternas språkval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.

Sammanställningen har publicerats i webbtjänsten integration.fi. De handlednings- och rådgivningstjänster som syns på kartan har valts på den grunden att de uttryckligen är tjänster som produceras av kommunerna. Tills vidare publiceras inte andra rådgivningstjänster för invandrare på kartan, men frågan kommer att ses över vid behov. 

Kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster tillgodoser behoven hos invandrare i olika situationer och från olika språkgrupper. Syftet med den avgiftsfria vägledningen och rådgivningen enligt integrationslagen är att säkerställa att invandrarna känner till integrationsfrämjande åtgärder, tjänster och arbetslivet. Vägledningen och rådgivningen för invandrare samt informationen om tjänster kräver flexibla arbetsformer som också utvecklas samt effektivt samarbete mellan myndigheter och andra aktörer, såsom organisationer.

Handlednings- och rådgivningstjänsterna och ordnandet av dem kan variera mellan olika kommuner. En del av tjänsterna kan också vara riktade till en viss målgrupp, såsom flyktingar. Om den kommunala handlednings- och rådgivningspunkt du företräder ännu inte finns på kartan, kan du meddela kontaktuppgifterna på en blankett i webbtjänsten integration.fi.

Kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster på kartan 

Mer information:

Vägledning och rådgivning
Handlednings- och rådgivningstjänster
Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare: anmäl kontaktuppgifterna

Tillbaka till nyheter