Över 140 aktörer har redan anmält sig till partnerskapsprogrammet

1.3.2021 12.54
Nyhet

I partnerskapsprogrammet för integration skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. Inom några månader har redan över 140 aktörer som främjar integration, flyktingmottagning och samhällets mottaglighet anmält sig till partnerskapsprogrammet. Anmälan sker kontinuerligt på webbplatsen integration.fi.

Anmälan till partnerskapsprogrammet öppnades vid evenemanget Integration 2020 i november 2020. Du kan anmäla dig med en webblankett på integration.fi. De som deltar samlas på Finlands karta och det är möjligt att söka en partner både regionalt och enligt målgrupp och/eller tema. Samarbetspartnerna läggs till på sidan på basis av uppgifterna i anmälningsblanketten 1–2 gånger per månad.

Produktion av ett nyhetsbrev inleds inom kort

Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får du information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets eget nyhetsbrev börjar produceras och en beställningsblankett för nyhetsbrevet läggs till på integration.fi inom en nära framtid.

Partnerskapsprogrammets Twitterkonto har öppnats. Ett konto som tidigare använts för projektet Finland – mitt hem togs i bruk som Twitterkonto. Du hittar partnerskapsprogrammet för integration på Twitter med namnet @Kumppanuudessa.

Partnerskapsprogrammet stöder genomslaget av arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet genom att sammanföra aktörer och öka sektorsövergripande samarbete med olika synvinklar. Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på en öppen dialog där vi utmanar gamla tankemodeller, producerar aktuell information, delar lyckad praxis och utvecklar verksamheten vidare.

Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Läs mer:

Hitta en partner – bekanta dig med aktörerna i partnerskapsprogrammet
Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet
Partnerskapsprogrammet för integration
Partnerskapsprogrammet på Twitter 
 

Tillbaka till nyheter