Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet föreslår ett integrationsprogram för att påskynda integrationen

Utgivningsdatum 17.6.2021 14.10
Nyhet

Regeringen har överlämnat en redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. I redogörelsen föreslås ett omfattande integrationsprogram som gör det möjligt att bidra till integrationen på ett effektivare sätt. 

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet hänför sig till ett betänkande som riksdagens revisionsutskott utarbetade under föregående regeringsperiod, där det konstateras att integrationsfrämjandet bör reformeras. 

De centrala målen med reformåtgärderna i redogörelsen är att 

  • skapa snabbare studiegångar och utbildningsstigar för invandrare 
  • främja invandrarnas delaktighet i arbetslivet och också bredare i samhället
  • bidra till integrationen av invandrarkvinnor och därmed hela familjen 
  • öka arbetslivets mottaglighet och förebygga  polarisering i samhället

Integrationsprogrammet stärker vägledningen till arbete och utbildning

Integrationen har varit förenad med vissa centrala utmaningar som gäller invandrarnas sysselsättningsgrad som är lägre än hos majoritetsbefolkningen och kvinnornas delaktighet som bör ökas. Integrationsprogrammet ska effektivisera det inledande skedet av integrationen och stärka vägledningen till arbete och fortbildning. Med hjälp av integrationsprogrammet är det också möjligt att främja integrationen av de invandrare som står utanför arbetskraften.

Redogörelsen lyfter också fram frågor som handlar om utvecklingen av service- och utbildningssystemet, invandrarens egen aktivitet och samhällets mottaglighet samt organisationernas roll i att främja integrationen.

Om utkastet till redogörelse lämnades 160 utlåtanden

Utkastet till regeringens redogörelse var på remiss på utlåtande.fi under tiden 3.2 – 12.3.2021. Begäran om utlåtande sändes till sammanlagt 234 aktörer. Även andra instanser hade möjlighet att lämna utlåtanden. Antalet inlämnade utlåtanden var sammanlagt 160. Bland remissinstanserna fanns bland annat ministerier, kommuner, NTM-centraler, arbets- och näringsbyråer, samkommuner för social- och hälsovården, läroanstalter, högskolor, privata serviceanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och frivilligorganisationer.

Remissinstanserna understödde särskilt de åtgärder som gäller att utveckla samordningen av integrationsfrämjandet och tjänsternas inklusivitet, sysselsättningspolitiken, utbildningssystemet, familjernas integration samt social- och hälsovårdstjänsterna.

Mer information: 
Läs arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 17.6.2021 om redogörelsen

Tillbaka till nyheter