Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista esittää kotoutumisohjelmaa nopeuttamaan kotoutumista

Julkaisuajankohta 17.6.2021 14.10
Uutinen

Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteossa ehdotetaan laajaa kotoutumisohjelmaa, jonka avulla kotoutumista voidaan tukea entistä vaikuttavammin. 

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista liittyy eduskunnan tarkastusvaliokunnan viime hallituskaudella laatimaan mietintöön, jonka mukaan kotoutumisen edistämistä tulee uudistaa. 

Selonteon esittämien uudistamistoimien keskeisiä tavoitteita ovat: 

  • maahanmuuttaneiden työ- ja koulutuspolkujen nopeuttaminen, 
  • maahanmuuttaneiden osallisuuden edistäminen työelämässä ja laajemmin yhteiskunnassa,
  • maahanmuuttajanaisten - ja siten koko perheen – kotoutumisen tukeminen ja
  • työelämän vastaanottavuuden lisääminen ja yhteiskunnallista polarisaation estäminen.

Kotoutumisohjelma vahvistaa ohjausta työelämään ja koulutukseen

Kotoutumisessa keskeisimpiä haasteita ovat olleet maahanmuuttaneiden valtaväestöä heikompi työllisyysaste ja naisten osallisuuden lisääminen. Selonteon kotoutumisohjelma vastaa näihin haasteisiin tehostamalla kotoutumisen alkuvaihetta ja vahvistamalla ohjausta työelämään ja jatkokoulutukseen. Lisäksi kotoutumisohjelman avulla olisi mahdollista edistää myös työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista.

Selonteossa nostetaan esiin keskeisinä myös palvelu- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen, maahanmuuttaneen oma aktiivisuus ja yhteiskunnan vastaanottavuus sekä järjestöjen rooli kotoutumisen edistämisessä.

Selontekoluonnos keräsi 160 lausuntoa

Hallituksen selontekoluonnos kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista oli lausuttavana lausuntopalvelu.fi:ssä 3.2.–12.3.2021. Lausuntopyyntö lähetettiin yhteensä 234 taholle. Lisäksi muilla tahoilla oli mahdollisuus jättää lausunto. Lausuntoja saatiin 160 kappaletta. Lausunnonantajien joukossa oli muun muassa ministeriöitä, kuntia, ELY-keskuksia, TE-toimistoja, SOTE-kuntayhtymiä, oppilaitoksia, korkeakouluja, yksityisiä palvelunjärjestäjiä, työmarkkinajärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä.

Lausunnoissa kannatettiin erityisesti kotoutumisen edistämisen valtavirtaistamisen ja palveluiden inklusiivisuuden kehittämistä sekä selontekoluonnoksessa ehdotettuja toimia työllisyyspolitiikan, koulutusjärjestelmän, perheiden kotoutumisen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.6.2021 kotoutumisen selonteosta

Takaisin uutisiin