Ta i bruk mångspråkigt material om coronaviruset

Utgivningsdatum 21.12.2021 9.00
Nyhet

Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar uppgifter om coronaviruset och hur man söker vård på finska, svenska och engelska. Därutöver publicerar Institutet för hälsa och välfärd information om coronaviruset på över 10 olika språk. Kommunerna har också publicerat information på flera språk i sina webbtjänster om kommunens åtgärder i fråga om coronavirus Covid-19. Medierna erbjuder också mångsidig information om coronaviruset.

Nyheten har uppdaterats och publicerats igen den 21 december 2021.

Eftersom antalet flerspråkiga material växer har vi uppdaterat nyheterna så att de inkluderar andra språk än finska, svenska och engelska.

Vi publicerar endast de finska myndigheternas material och översättningar. Dessutom har några tillförlitliga internationella material extraherats. Vi strävar efter att främja produktion av översättningar och effektiv spridning av dem i Finland.

Det flerspråkiga material som produceras av kommunerna och regionalt har sammanställts i olika nyheter (länk i ytterligare information).

Institutet för hälsa och välfärd

Finentry

InfoFinland samlar mångspråkigt material

Vår samarbetspartner InfoFinland.fi samlar mångspråkig kommunikation om coronaviruset i sina kanaler i sociala medier.

Visuell och lättläst information om coronaviruset

Internationell kommunikation om coronaviruset

Ministerkommunikation om koronavirus

Kommunikation från andra myndigheter i en coronasituationen

Stöd från organisationer i coronavirus-situationen

Mediernas mångspråkiga kommunikation om coronaviruset

Ytterligare information:

Kommuner erbjuder mångspråkig information om hur man uträttar ärenden i en coronavirussituation

Läs mer om flerspråkingt material 

Tillbaka till nyheter