Selvitys: kielitaito on olennainen tekijä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisessä

Julkaisuajankohta 1.11.2023 13.01
Uutinen

Tuoreen selvityksen mukaan tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset on otettu hyvin vastaan Suomessa. Keskeistä työllistymisessä on kielitaidon merkitys.

Tilapäistä suojelua saaneet ukrainalaiset olivat yleisesti tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin Suomessa. Kyselyyn vastanneista tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista 40 % kertoi ilmoittautuneensa työttömäksi työnhakijaksi julkisiin työvoimapalveluihin. Hieman yli puolet vastaajista koki olevansa tyytyväisiä julkisiin työvoimapalveluihin.

Työllistymisen esteistä merkittävimmiksi ukrainalaiset vastaajat arvioivat heikon kielitaidon, ammatin tai koulutuksensa yhteensopimattomuuden Suomessa ja koulutuksen puutteet. Tärkeimmät työllistymistä edistäneet tekijät ovat olleet valmius tehdä mitä tahansa työtä sekä vähäinenkin kielitaito.

Tilapäistä suojelua saavat kokevat, että heidät on otettu Suomessa hyvin vastaan. Suurin osa vastaajista ei ole kohdannut syrjintää Suomessa. 

Selvitys perustuu kyselyihin tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille, työnantajille, työllisyyspalveluille ja järjestöille, ja sitä varten toteutettiin myös haastatteluita ja ryhmäkeskusteluita. Selvityksen toteutti työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta Owal Group Oy.

Selvityksestä on julkaistu yhteenveto sekä ukrainaksi että venäjäksi erillisinä liitteinä osoitteessa https://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-327-826-4

Короткий виклад звіту українською та російською мовами опубліковано за адресою https://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-327-826-4 

Резюме доступно на русском языке по адресу https://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-327-826-4 

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.11.2023: Selvitys: tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset on otettu hyvin vastaan, kielitaito keskeinen työllistymiselle

Selvitys tilapäistä suojelua saavista työvoimapalvelujen asiakkaina ja työmarkkinoilla
 
Ukrainalaisten työllistyminen (Datahuone)

Takaisin uutisiin