Hyppää sisältöön

Kotona Suomessa -hankkeen tavoitteena oli kotoutumispalveluiden ja 
-prosessien kehittäminen
 

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitettiin maahanmuuttaneiden kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hanke sisälsi kaksi toisiaan tukevaa osiota: Hyvä alku ja Hyvä polku.

  • Hyvä alku -hankeosiossa luotiin pilottiprojektien tulosten pohjalta malleja ja suosituksia maahanmuuttaneiden palvelun toteuttamiseksi.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistettiin paikallisen, kotoutumisen edistämistä tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.

Hanke tuotti selvityksiä kotoutumisen tukemiseen liittyvistä aiheista:

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit on koottu tälle sivulle. Huomaa, että hankeaikana tuotettu materiaali saattaa sisältää osittain vanhentunutta tietoa.

Hyvä alku -hankeosio

Hyvä alku -hankeosio järjesti neljä pilottihankehakua, joiden perusteella alkoi 28 itsenäistä pilottihanketta. Hyvä alku -hankeosion tehtävänä oli koordinoida ja tukea pilottihankkeiden työtä sekä muotoilla niiden valtakunnalliset tulokset. Hankeosion koordinoimat pilottihankkeet kehittivät eri painotuksin

  • kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta
  • kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelua
  • työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jääneille maahanmuuttajille.

Pilottihankkeiden tärkeimmät havainnot ja tulokset koottiin kolmeen mallinnusraporttiin:

Hyvä alku -hankeosiota arvioitiin keväästä 2016 ja kehittävän arvioinnin viimeiseen raporttiin on koottu arvioinnin loppupäätelmät. 

Hankeosiossa laadittiin asiakastyön tueksi kooste eri tahojen tuottamista, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä monikielisistä materiaaleista. Laadittiin myös vinkkilista etänä toteutettavan omakielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä.

Kotoutujien ja myös pidempään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien sekä heitä opettavien ja ohjaavien tahojen käyttöön laadittiin runsaasti erikielistä materiaalia Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalle

  • Ymmärrä Suomea -videosarja 14 kielellä
  • Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata -video 8 kielellä
  • Viranomaisen ja tulkin rooli -video 10 kielellä

Lisäksi on julkaistu Ymmärrä suomea -videosarjan suomenkieliset tekstit. Tekstejä voi käyttää esimerkiksi videoihin perustuvissa tehtävissä.

Hyvä polku -hankeosio

Hyvä polku -hankeosion tavoitteena oli entistä vaikuttavammat ja tasalaatuiset kotoutumispalvelut kaikkialla Suomessa. Hankeosiossa työskenteli seitsemän aluekoordinaattoria ELY-keskusten laajennetuilla maahanmuuttoalueilla. Heidän tehtävänään oli kehittää kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista järjestämällä koulutuksia, luomalla verkostoja ja tiedottamalla sekä levittää alueellisesti työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa tekemällä sen työtä tunnetuksi.

Hyvä polku -hankeosiossa luotiin Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus. Se on kotoutumisen pariin uutena työntekijänä tulevan henkilön kattava perehdytyskoulutus.

Hankeosiossa toteutettiin myös useita webinaareja, joista osa on tallenteina Kotona Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalla. Lisäksi tuotettiin viisi kotoutumisaiheista podcastia.

Hyvä polku -hankeosiossa järjestettiin vuosina 2015–2020 satoja kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyviä koulutuksia ja muita tilaisuuksia, joissa oli yhteensä noin 14 000 osallistumista. Kotona Suomessa -tuotekorteissa on kuvaukset usein järjestetyistä ja hyviksi havaituista koulutus- ja tilaisuuskonsepteista. Tuotekorttien tarkoitus on toimia tukena ja ohjenuorana näitä tilaisuuksia myöhemmin järjestäville henkilöille.

Uudenmaan ELY-keskus hallinnoi hanketta

Kotona Suomessa -hanketta koordinoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen projektipäällikkö, Hyvä alku -hankeosion projektipäällikkö sekä projektisuunnittelija sijoittuivat Uudenmaan ELY-keskukseen ja aluekoordinaattorit ELY-keskusten laajennetuille maahanmuuttotyön alueille eri puolille maata. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus osallistui osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutettiin vuosina 2015–2020.

Lue lisää: 
Video: Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa -hankkeen työ ja tulokset vuosina 2015–2020