Hoppa till innehåll

Information till dig som jobbar för en organisation eller som frivillig

Organisationsaktörerna och de frivilliga stöder genom sitt arbete invandrarnas delaktighet i samhället. Lågtröskelverksamheten främjar integrationen vid sidan av myndighetsarbetet. En betydande fördel med organisationerna är att de erbjuder stöd på invandrarnas egna språk.
 

Flera personer vid bordet pratar

Partnerskapsprogrammet Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Organisationernas tjänster Organisationerna har en viktig roll när det gäller att främja integrationen, från boendeuppgifter i det inledande skedet till språkklubbar och fritidsverksamhet.
Frivilligarbete Kom med som frivillig via organisationerna! En stor organisation kan ofta stödja de frivilliga genom att ordna utbildning och arbetshandledning för frivilliguppdragen.
Verktyg för aktörerna Här hittar du webbutbildningar och webbhandböcker samt information om bland annat förebyggande av skadlig praxis. De uppdaterade blanketterna för integrationsplaner läggs ut här när de är klara.
Stödförintegration.fi På stödförintegration.fi kan du meddela om och söka efter lågtröskelverksamhet till stöd för integrationen.
Branschöverskridande samarbete Samarbetet över sektors- och yrkesgränserna är en väsentlig del av det integrationsfrämjande arbetet.

Nyheter till organisationer och frivilliga

Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
Alla nyheter