Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer

Utgivningsdatum 1.9.2021 10.00 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 8.46
Nyhet

Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.

Webbtjänsten för kompetenscentret för integration av invandrare har förnyats under det gångna året. Den nya webbplatsen integration.fi har en användarvänlig struktur, en fräsch förnyad profil och mycket nytt innehåll. Dessutom har till exempel partnerskapsprogrammet fått sin egen grafiska profil och webbsidor inom tjänsten.

Även om det har gjorts mycket arbete för reformen är inte alla delar ännu helt färdiga. Vi uppdaterar det saknade innehållet och språkversionerna i tjänsten under början av hösten. Även nytt innehåll kommer att ingå senare i år och nästa år.

Kom ihåg att uppdatera länkarna till den nya webbplatsen

Det lönar sig att senast nu byta alla länkar till webbplatsen integration.fi som tagits ur bruk till den förnyade webbplatsen integration.fi. Det finns en del omstyrningar i den gamla tjänsten, men trots det är det bra att ersätta länkarna med länkar till den nya tjänsten.

Ge respons på webbplatsen

Hoppas du trivs med vår nya webbtjänst! Om du upptäcker störningar eller brister på webbplatsen, kan du lämna respons på responsblanketten. 

Ytterligare information: 
Kompetenscentret för integration av invandrare
Partnerskapsprogrammets egen webbplats
Information om webbtjänsten
Responsblankett

Tillbaka till nyheter