Hoppa till innehåll

Sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete en viktig grund för integrationsfrämjandet

Inkludering av invandrarna som aktiva medlemmar i det finländska samhället förutsätter samarbete mellan många sektorer och aktörer. Samarbetet över sektors- och yrkesgränserna är en väsentlig del av det integrationsfrämjande arbetet.

Även lagen om främjande av integration förutsätter att myndigheterna utvecklar sitt branschöverskridande samarbete inom integrationsfrämjandet. I samarbetet på lokalplanet deltar kommunen (i synnerhet representanter för förvaltningen och basservicen), arbets- och näringsbyrån, välfärdsområden och polisen samt organisationer, föreningar, sammanslutningar och läroanstalter som ordnar integrationsfrämjande åtgärder och tjänster.

Kommunen, eller flera kommuner tillsammans, kan tillsätta en delegation på lokalplanet i samarbete med lokala arbetsmarknads-, företagar- och frivilligorganisationer. En sådan delegation har till uppgift att utveckla planeringen och genomförandet av integrationsfrämjandet samt främja etniska relationer.

Kommunen, välfärdsområden och arbets- och näringsbyrån ansvarar tillsammans för att ordna åtgärder och tjänster som främjar och stöder integrationen, hänvisa till tjänsterna och följa upp deras genomslag. Dessutom kan de ingå lokala eller regionala samarbetsavtal om ordnandet av åtgärder och tjänster i sitt område.