Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit järjestössä tai vapaaehtoisena

Järjestötoimija tai vapaaehtoistyöntekijä tukee työllään maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa. Matalan kynnyksen toiminta edistää kotoutumista yhdessä viranomaistyön kanssa. Omakielisen tuen tarjoaminen on järjestöjen merkittävä etu.

Useita ihmisiä pöydän ääressä keskustelemassa

Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Järjestöjen palvelut Järjestöillä on merkittävä rooli kotoutumisen edistämisessä alkuvaiheen asumiseen liittyvistä tehtävistä kielikerhoihin ja erilaiseen harrastustoimintaan.
Vapaaehtoistyö Liity mukaan vapaaehtoiseksi järjestöjen kautta. Iso järjestö pystyy usein tukemaan järjestöjen vapaaehtoisia järjestämällä koulutusta ja työnohjauksellista tukea vapaaehtoistehtävässä toimimiseen.
Työkalut toimijoille Osiosta löydät verkkokoulutukset ja -käsikirjat sekä tietoa muun muassa haitallisten käytäntöjen ehkäisemisestä. Myöhemmin osioon täydennetään päivitetyt kotoutumissuunnitelmalomakkeet.
Kotoutumisentukena.fi Kotoutumisentukena.fi:ssä voi ilmoittaa ja hakea kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa.
Monialainen yhteistyö Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluu oleellisena osana kotoutumista edistävään työhön.

Uutisia järjestöille ja vapaaehtoisille

Osallistu Integration 2024 -tapahtuman ohjelmasuunnitteluun!
17.1.2024 | Uutinen
Integration 2024 -tapahtuma järjestetään tänä vuonna eli 14.–15.11.2024 Turussa. Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua tapahtuman suunnitteluun ohjelmaehdotuksella! Tänä vuonna ohjelmasuunnittelu on avattu kaikille tapahtuman suunnittelusta kiinnostuneille. Tapahtuman ohjelmasuunnitteluryhmä koostaa ohjelman saatujen ehdotusten pohjalta. Ohjelmaehdotukset on jätettävä viimeistään 18.2.2024.
Toiminta tutuksi -tietoiskut jatkuvat syksyllä 2023 entistä monipuolisempina
22.8.2023 | Uutinen
Kotoutumisen kumppanuusohjelman järjestämissä Toiminta tutuksi -tietoiskuissa kotoutumisen kentän toimijat kertovat palveluista ja toiminnoista, jotka ovat suunnattu maahanmuuttaneille ja vieraskielisille tai heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Tavoitteena on levittää tietoa siitä, millaista kotoutumista edistävää toimintaa ja palveluja on olemassa, kuka niitä tuottaa ja kenelle ne on tarkoitettu. Tietoiskujen avulla pyritään myös lisäämään eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan ja siten edistämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta.
Kumppanuusohjelman toiminnassa painottuvat vuosina 2023–2024 sukupuolisensitiivinen kotoutuminen ja yhteistyö Talent Boost -ohjelman kanssa
15.8.2023 | Uutinen
Kumppanuusohjelmalle laaditaan kahden vuoden toimintasuunnitelma, jossa määritellään kumppanuusohjelman tulevien vuosien painopisteet ja tavoitteet. Vuosien 2023–2024 painopisteiksi on valittu yhdessä sidosryhmien kanssa yhteistyö Talent Boost -ohjelman kanssa sekä sukupuolisensitiivisen kotoutumisen edistäminen.
Vielä ehdit vastaamaan kyselyyn kumppanuusohjelmasta ja kotoutumista edistävästä yhteistyöstä!
17.2.2023 | Uutinen
Kumppanuusohjelman kysely eli kumppanuusbaro toteutetaan nyt toisen kerran. Kyselyssä pääset kertomaan kokemuksistasi kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminnasta. Olemme kiinnostuneita myös laajemmin näkemyksistäsi kotoutumisen edistämiseen pyrkivästä yhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista.
Integration 2022 tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen työllistymisestä ukrainalaispakolaisten tilanteeseen 
7.11.2022 | Uutinen
Integration 2022 kokoaa yhteen kotoutumisen toimijat Tampereelle 7.–8.11.2022 ja nostaa esiin kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ajankohtaisia teemoja. Tapahtuman kattoteema on muutos ja muuttuva toimintaympäristö. Ohjelmakaistat keskittyvät työllisyyteen, koulutukseen, yhteiskunnan vastaanottavuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä Ukrainasta paenneiden tilanteeseen.   
Kaikki uutiset