Hoppa till innehåll

Produktkort för Finland – mitt hem

I projektet Finland – mitt hem ordnades under åren 2015–2020 hundratals utbildningar och andra evenemang kring integration och invandring. I produktkorten beskrivs koncept för evenemang som befunnits vara särskilt lyckade och som genomförts många gånger på olika håll i Finland. Syftet med produktkorten är att underlätta ordnandet av de evenemang som beskrivs i dem.

Goda relationer mellan befolkningsgrupper

Målet med utbildningen om goda relationer är att öka medvetenheten om relationerna mellan befolkningsgrupperna och förståelsen om hur de inverkar på integrationen. 

Hankemylly

Hankemylly (Projektkvarnen) syftar till att sprida information om projektarbetet i regionen och de tjänster som projekten tillhandahåller och till att stödja utvecklingen av nya projektidéer och hitta samarbetspartner.  

Grundutbildning för arbete med invandring och integration

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om integration och invandring för dem som i sitt arbete möter invandrare och för experter i olika organisationer. 

Aluekatsomo

Aluekatsomo (Regionläktaren) samlar integrationsexperter från olika aktörer för att följa ett utbildningsevenemang via distansförbindelse.  

Regionalt nätverksmöte kring invandrararbetet

Målet med det regionala nätverksmötet kring invandrararbetet är att öka aktörernas kännedom om varandras arbete och aktuella ärenden i regionen samt att stödja nätverkandet.