Hyppää sisältöön

Kotona Suomessa tuotekortit

Kotona Suomessa -hanke järjesti vuosina 2015–2020 satoja kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyviä koulutuksia ja muita tilaisuuksia. Tuotekorteissa on kuvattu erityisen toimiviksi koettujen ja lukuisia kertoja eri puolilla Suomea toteutettujen tilaisuuksien konseptit. Tuotekorttien tarkoituksena on helpottaa niissä kuvattujen tilaisuuksien järjestämistä.

Hyvät väestösuhteet

Hyvät väestösuhteet -koulutuksen tavoitteena on lisätä väestösuhteita koskevaa tietoutta sekä ymmärrystä väestösuhteiden vaikutuksesta kotoutumiseen. 

Hankemylly

Hankemyllyn tavoitteena on jakaa tietoa alueen hankkeiden työstä ja niiden tarjoamista palveluista sekä tukea uusien hankeideoiden kehittämistä ja yhteistyökumppaneiden löytämistä.  

Maahanmuutto- ja kotoutumistyön peruskoulutus

Koulutus tarjoaa kotoutumista ja maahanmuuttoa koskevat perustiedot maahanmuuttajia työssään kohtaaville, eri organisaatioissa työskenteleville asiantuntijoille. 

Aluekatsomo

Aluekatsomo kokoaa eri toimijoiden kotoutumistyön asiantuntijat yhteen seuraamaan etäyhteyksin välitettävää koulutustilaisuutta.  

Alueellinen maahanmuuttotyön verkostokokous

Alueellisen maahanmuuttotyön verkostokokouksen tavoitteena on lisätä toimijoiden keskinäistä tietoisuutta toistensa työstä ja ajankohtaisista asioista alueella sekä tukea verkostoitumista.