Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar för en myndighet, till exempel arbets- och näringstjänsterna, kommunen eller social- och hälsovården

På vägen mot integration möter invandrarna flera olika myndigheter. Myndigheten kan underlätta integrationsprocessen genom tvärsektoriellt och branschöverskridande samarbete.
 

Två kvinnor vid bordet

Sektorsovergripande samarbete Samarbetet över sektors- och yrkesgränserna är en väsentlig del av det integrationsfrämjande arbetet.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsrogram Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lagstiftning Integrationen styrs av flera olika lagar. Kom också ihåg att iaktta lagstiftning som gäller specifika tjänster.
Aktorer och uppgifter Det branschöverskridande samarbetet för att främja integrationen ger arbetet större genomslag. Integrationsfrämjande aktörer finns på den lokala, den regionala och den riksomfattande nivån.
Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.

Nyheter till myndigheterna

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för att stödja anvisandet av flyktingar till kommunerna och integrationen av flyktingar
4.5.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner och integrationsstöd för åren 2022–2027. Med hjälp av programmet görs det smidigare att anvisa flyktingar till kommuner och stärks kommunernas förutsättningar att främja flyktingars integration. Handlingsprogrammet fortsätter och etablerar verksamheten i arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.
Ansökan om utställningsplats vid evenemanget Integration 2022 pågår
4.5.2022 | Nyhet
Har du eller din organisation god praxis för integration eller flyktingmottagning som du kan dela med dig av till andra? Eller vill du berätta om din integrationsfrämjande verksamhet för potentiella partner? Delta i evenemanget Integration 2022 som utställare. Integration 2022 ordnas 7–8.11.2022 i Tammerfors.
Arbets- och näringsministeriet samlar information om ordnandet av mottagande av flyktingar och integrationstjänster i kommunerna från och med den 1 januari 2023
8.4.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet och Sylvia-projektet (AMIF) samlar med hjälp av en kort enkät information om ordnandet av mottagandet av flyktingar och integrationstjänster, om resurser och om lösningar i fråga om kundinformationssystem i kommunerna från och med den 1 januari 2023, när ansvaret för att ordna social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Enkäten är avsedd för kommunernas kontaktpersoner för invandring och integration. Enkäten kan besvaras till och med den 26 april 2022.
Ansökningstiden för tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen har börjat
1.4.2022 | Nyhet
Från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt betalas ekonomiskt stöd till kommunerna för mottagande av flyktingar och integrationsfrämjande. Kommunerna kan under perioden 1.4–15.6.2022 ansöka om tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen hos regionförvaltningens e-tjänst.
Kommuner kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen från och med den 1 april 2022
15.3.2022 | Nyhet
Från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt betalas ekonomiskt stöd till kommunerna för mottagande av flyktingar och integrationsfrämjande. Kommunerna kan under perioden 1.4–15.6.2022 ansöka om tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen hos utvecklings- och förvaltningscentrets e-tjänst. Personkretsen för tilläggsdelen har utvidgats.
Alla nyheter