Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit viranomaisena TE-palveluissa, kunnassa tai sote-alalla

Kotoutumispolullaan maahanmuuttanut kohtaa useita eri viranomaisia. Viranomainen voi edesauttaa sujuvan kotoutumisprosessin toteutumista tekemällä yhteistyötä poikkihallinnollisesti ja monialaisesti.

Kaksi naista pöydän ääressä

Monialainen yhteistyö Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluu oleellisena osana kotoutumista edistävään työhön.
Kunnan kotouttamisohjelmat Kunnan kotouttamisohjelman on tarkoitus edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kotoutumisen kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Lainsäädäntö Useat lait ohjaavat kotoutumista. Muista ottaa huomioon myös palvelukohtainen lainsäädäntö.
Toimijat ja tehtävät Monialainen yhteistyö kotoutumisen edistämisessä tekee työstä vaikuttavampaa. Kotoutumista edistäviä toimijoita on paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.

Uutisia viranomaisille

Hallitus esittää muutoksia uudistuvaan kotoutumislakiin
4.4.2024 | Uutinen
Uudistuva kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Hallitus antoi 4.4.2024 eduskunnalle hallitusohjelmaan pohjautuvan esityksen muutoksista uudistuvaan kotoutumislakiin ja siihen liittyviin lakeihin (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24). Muutosesityksen mukaan muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin.
Kela on julkaissut monikielistä materiaalia asiakasohjauksen tueksi
22.3.2024 | Uutinen
Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2024. Muutokset koskevat etuuksien määriä ja ehtoja. Kela on tuottanut asiakasohjauksen tueksi materiaalia muutoksista. Tietoa muutoksista yleiseen asumistukeen, työttömyystukeen ja toimeentulotukeen on koottu infolehtiseen, joka on saatavilla usealla eri kielellä.
Kysely: Maahan muuttaneiden miesten tilanteet ja tuen tarve huomioitava palveluita kehittäessä
15.3.2024 | Uutinen
Maahanmuuttaneille, erityisesti lapsia kotona hoitaville naisille, suunnattuja palveluja on viime vuosina kehitetty paljon. Palvelujärjestelmän kehittämisessä on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös maahan muuttaneiden miesten tilanteet ja heille suunnatun tuen ja palvelujen saatavuus. Nämä tiedot käyvät ilmi Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen selvityksestä. Selvitysraportti sisältää myös kyselyn tuloksiin perustuvia suosituksia palvelujärjestelmän kehittämiseksi.
Osaamiskeskus on julkaissut uutta materiaalia kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) toimeenpanon tueksi
29.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus tukee uudistetun kotoutumislain toimeenpanoa ja kotoutumista edistävää työtä tuottamalla materiaaleja sekä tietoa lain kokonaisuudistuksesta. Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu uusi KOTO24-etusivu, jonka kautta löydät kotoutumislain kokonaisuudistukseen liittyvät uutiset, tapahtumat ja materiaalit. Vuoden 2024 aikana TEM tukee kotoutumisen toimijoita valtakunnallisesti uudistuksiin valmistautumisessa yhteistyössä KEHA-keskuksen ja kuntaliiton kanssa.
Uusi Kotoutumisen kokonaiskatsaus on julkaistu
14.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 antaa yleiskuvan kotoutumisen tilasta Suomessa. Julkaisu koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuvataan kotoutumisen tilan muutoksia suhteessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen indikaattoritiedoilla. Toinen osa koostuu tutkimusartikkeleista.
Kaikki uutiset