Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit viranomaisena TE-palveluissa, kunnassa tai sote-alalla

Kotoutumispolullaan maahanmuuttanut kohtaa useita eri viranomaisia. Viranomainen voi edesauttaa sujuvan kotoutumisprosessin toteutumista tekemällä yhteistyötä poikkihallinnollisesti ja monialaisesti.

Kaksi naista pöydän ääressä

Monialainen yhteistyö Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluu oleellisena osana kotoutumista edistävään työhön.
Kunnan kotouttamisohjelmat Kunnan kotouttamisohjelman on tarkoitus edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kotoutumisen kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Lainsäädäntö Useat lait ohjaavat kotoutumista. Muista ottaa huomioon myös palvelukohtainen lainsäädäntö.
Toimijat ja tehtävät Monialainen yhteistyö kotoutumisen edistämisessä tekee työstä vaikuttavampaa. Kotoutumista edistäviä toimijoita on paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.

Uutisia viranomaisille

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta maksetaan taloudellisia lisätukia pakolaisia vastaanottaville kunnille
1.2.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta toteutetaan vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa. Toimintaohjelma tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia myös laskennallisen korvauksen lisäosalla ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuella. Kotoutumislain mukaisten korvausten lisänä maksettavien lisätukien hakuaika alkaa 1.2.2023.
Valtiovarainministeriön uutiskirjeeseen on koottu tietoa tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saamisesta ja sen vaikutuksista
24.1.2023 | Uutinen
Valtionvarainministeriön uutiskirjeessä on tietoa tilapäistä suojelua saavien oleskeluluvista, kotikunnan hakemisesta, palveluista sekä korvauksista kunnille ja hyvinvointialueille. Uutiskirje on koottu viranomaisten yhteistyönä.
Lue ohjeista vuoden 2023 alussa voimaan tulevista kotoutumislain muutoksista
24.1.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ohjeet kotoutumisen edistämisestä sekä kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjeet on laadittu kuntien, hyvinvointialueiden sekä muiden kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden työn tueksi.
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelut löytyvät nyt kätevästi kartalta 
22.12.2022 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut sähköisen kartan kuntien maahanmuuttaneille tarjoamista ohjaus- ja neuvontapalveluista. Kartalta löytyvät ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot koko Suomen laajuisesti. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden koonnilla pyritään lisäämään vuorovaikutusta eri kotoutumista edistävien viranomaisten ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden välillä, kertomaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden kielivalikoimasta sekä tuomaan näkyväksi Suomen ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkosto.
Ukrainasta paenneiden palvelut turvataan muuttamalla kotoutumislakia ja vastaanottolakia
21.12.2022 | Uutinen
Suomessa on runsaat 44 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata kaikissa tilanteissa, kotoutumislakia ja vastaanottolakia muutetaan. Lakimuutosten myötä valtio voi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia palveluiden järjestämisestä ja tilapäistä suojelua saaviin voidaan soveltaa kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä. Laki on vahvistettu ja muutokset tulevat voimaan 1.3.2023.
Kaikki uutiset