Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit viranomaisena TE-palveluissa, kunnassa tai sote-alalla

Kotoutumispolullaan maahanmuuttanut kohtaa useita eri viranomaisia. Viranomainen voi edesauttaa sujuvan kotoutumisprosessin toteutumista tekemällä yhteistyötä poikkihallinnollisesti ja monialaisesti.

Kaksi naista pöydän ääressä

Monialainen yhteistyö Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluu oleellisena osana kotoutumista edistävään työhön.
Kunnan kotouttamisohjelmat Kunnan kotouttamisohjelman on tarkoitus edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kotoutumisen kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Lainsäädäntö Useat lait ohjaavat kotoutumista. Muista ottaa huomioon myös palvelukohtainen lainsäädäntö.
Toimijat ja tehtävät Monialainen yhteistyö kotoutumisen edistämisessä tekee työstä vaikuttavampaa. Kotoutumista edistäviä toimijoita on paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.

Uutisia viranomaisille

Kysely arabian-, darin-, somalin- ja soraninkielisille miehille käynnistyy
27.11.2023 | Uutinen
Uudenmaan ELY -keskuksen valtakunnallinen Kumppanina kotoutumisessa -hanke toteuttaa sähköisen kyselyn arabian-, darin-, soranin-, ja somalinkielisille, aikuisena Suomeen muuttaneille miehille. Kyselyllä kerätään tietoa selvitykseen, jonka tarkoituksena on tarkastella maahanmuuttaneiden miesten näkemyksiä ja kokemuksia elämästä Suomessa. 
Tietokortti avaa kotoutumista edistävät palvelut lukuina 
31.10.2023 | Uutinen
Monelleko maahanmuuttaneelle tehtiin kotoutumissuunnitelma viime vuonna? Millä kielillä perustietoa Suomesta välitetään vasta muuttaneille? Mitkä ovat työvoimakoulutuksena toteutetun kotoutumiskoulutuksen asiakaskohtaiset keskimääräiset kustannukset vuodessa? 
Lomautusten määrä kasvaa myös ulkomaalaisten keskuudessa
26.10.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on noussut 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvua selittävät esimerkiksi lomautukset ja rakennusalalla kasvanut työttömyys.
Hae mukaan Integration 2024 -tapahtuman suunnitteluryhmiin
6.10.2023 | Uutinen
Integration 2024 -tapahtuman suunnittelu on käynnistynyt. Ensimmäisenä avataan haku tapahtuman suunnitteluryhmiin. Integration 2024:ssa ohjelmarakenne uudistuu, eikä tällä kertaa haeta teemakaistoille suunnitteluryhmiä ja kaistavastaavia, mutta tapahtumassa riittää tehtäviä monelle tekijälle. Integration 2024 järjestetään 14.–15.11.2024 Turun Logomossa.
Kotoutumislain kokonaisuudistuksen lakimuutokset lausuntokierrokselle
19.9.2023 | Uutinen
Hallitus on ehdottanut muutoksia 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin. Tavoitteena on, että muutoksilla voidaan vahvistaa julkista taloutta, lisätä maahanmuuttaneiden omaa vastuuta kotoutumisestaan ja parantaa maahanmuuttajaäitien asemaa. Hallituksen esitys muutoksista on lausuntokierroksella 23.10.2023 asti.
Kaikki uutiset