Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit viranomaisena TE-palveluissa, kunnassa tai sote-alalla

Kotoutumispolullaan maahanmuuttanut kohtaa useita eri viranomaisia. Viranomainen voi edesauttaa sujuvan kotoutumisprosessin toteutumista tekemällä yhteistyötä poikkihallinnollisesti ja monialaisesti.

Kaksi naista pöydän ääressä

Monialainen yhteistyö Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluu oleellisena osana kotoutumista edistävään työhön.
Kunnan kotouttamisohjelmat Kunnan kotouttamisohjelman on tarkoitus edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kotoutumisen kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Lainsäädäntö Useat lait ohjaavat kotoutumista. Muista ottaa huomioon myös palvelukohtainen lainsäädäntö.
Toimijat ja tehtävät Monialainen yhteistyö kotoutumisen edistämisessä tekee työstä vaikuttavampaa. Kotoutumista edistäviä toimijoita on paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.

Uutisia viranomaisille

Kuntien kotoutumispalveluiden työntekijöiden näkymä Kelan etuustietopalvelu Kelmussa on muuttunut
1.6.2023 | Uutinen
Kuntien kotoutumispalveluilla on tehtäviä, joissa työntekijällä on lakiin perustuva oikeus saada Kelasta tietoja asiakkaansa etuuksista. Jatkossakin tietoja voi tarkistaa Kelan etuustietopalvelu Kelmusta. Tietojen näkymiseen on kuitenkin tullut muutoksia 27.5.2023.
Kotoutumisen johdantojakson pilotoinnin avustushaku on käynnissä
31.5.2023 | Uutinen
Nyt haettavissa olevalla valtionavustuksella on tarkoitus jatkaa vuonna 2022 käynnistynyttä kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvän kotoutumisen johdantojakson pilotointia. Pilotoinnilla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistuksessa säädettävän kunnan kotoutumisohjelman järjestämiseen. Haku on kohdennettu kunnille, joissa on vähintään 50 000 vieraskielistä, ja sen hakuaika päättyy 16.6.2023.
Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemaa ja työvoimapalveluiden käyttöä
16.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen tilaamassa selvityksessä kerätään tietoa muun muassa tilapäistä suojelua saavien työllistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista Suomessa asumisen ja työskentelyn suhteen. Lisäksi pyritään selvittämään, miten TE-palveluita ja kotoutumisen palveluita olisi kehitettävä niin, että ne edistäisivät tilapäistä suojelua saavien työllistymistä ja kotoutumista. Selvitys käynnistyy tiedonkeruulla, joka kohdennetaan TE-palveluiden asiantuntijoille, työnantajille, tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille ja muille toimijoille kuten järjestöille. 
Maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen mallia koskeva tarjouskilpailu on käynnissä 
5.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa julkisena hankintana kokeilun, jossa kehitetään ja testataan toimintamalli työvoiman ulkopuolella oleville ja/tai kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jääneille maahanmuuttaneille. Hankittavan kokeilun yhteydessä arvioidaan myös käytettyjen menetelmien soveltuvuutta laajempaan käyttöön.
Kuntien osaamiskeskusten ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen on haettavissa erityisavustusta
5.4.2023 | Uutinen
Hämeen ELY-keskus on avannut haettavaksi kaksi miljoonaa euroa maahanmuuttaneiden moniammatillisen osaamiskeskustoiminnan ja kaksi miljoonaa kuntien maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden toiminnan vakinaistamiseen. Haut ovat avoinna 16.3.–20.4.2023. 
Kaikki uutiset