Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit viranomaisena TE-palveluissa, kunnassa tai sote-alalla

Kotoutumispolullaan maahanmuuttanut kohtaa useita eri viranomaisia. Viranomainen voi edesauttaa sujuvan kotoutumisprosessin toteutumista tekemällä yhteistyötä poikkihallinnollisesti ja monialaisesti.

Kaksi naista pöydän ääressä

Monialainen yhteistyö Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluu oleellisena osana kotoutumista edistävään työhön.
Kunnan kotouttamisohjelmat Kunnan kotouttamisohjelman on tarkoitus edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Löydät kuntien kotouttamisohjelmat osiosta alueellinen yhteistyö.
Kotoutumisen kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Lainsäädäntö Useat lait ohjaavat kotoutumista. Muista ottaa huomioon myös palvelukohtainen lainsäädäntö.
Toimijat ja tehtävät Monialainen yhteistyö kotoutumisen edistämisessä tekee työstä vaikuttavampaa. Kotoutumista edistäviä toimijoita on paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.

Uutisia viranomaisille

Toimenpideohjelma tukee Ukrainasta paenneiden työllistymistä ja kuntiin siirtymistä
14.6.2024 | Uutinen
Hallituksen tänään julkaistu toimenpideohjelma sisältää 30 toimenpidettä, joilla tähdätään ukrainalaisten työllistymisen edistämiseen. Lisäksi lisätään omankielistä viestintää ja tuetaan ukrainalaisten kuntiin siirtymistä.
Muutoksilla kotoutumislain uudistukseen pyritään lisäämään maahanmuuttaneen omatoimisuutta
13.6.2024 | Uutinen
Kotoutumislain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2025 alussa, kun päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Muutoksilla uudistukseen pyritään lisäämään maahanmuuttaneiden omaa vastuuta kotoutumisestaan. Muutokset lakiin on vahvistettu 13.6.2024 ja ne tulevat pääosin voimaan 1.1.2025.
Mahdollista tilapäisen suojelun lisätukea valmistellaan kuntien ja hyvinvointialueiden työn tueksi
13.6.2024 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta pyritään toteuttamaan vuonna 2024 tilapäisen suojelun lisätuki. Valtionavustuksen avulla pyritään tukemaan tilapäistä suojelua saavien sujuvaa kuntiin siirtymistä ja kuntia sekä hyvinvointialueita palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville ja muille pakolaisina saapuneille. Tämä on ennakkotieto ja haun ehtoihin voi tulla vielä muutoksia. Valtionavustushaun toteutuminen on ehdollinen rahoituksen varmistumiselle lisätalousarviossa.
Selvitys: Alueelliset maahanmuuttaneille suunnatut palvelut edistävät työllisyyttä ja kotoutumista, mutta palveluita kannattaa kehittää
5.6.2024 | Uutinen
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden, osaamiskeskusten ja Talent Hubien juurtumista ja vakiintumista kuntiin on rahoitettu valtionavustuksilla, mutta juurtumisen tilanne ja edellytykset vaihtelevat kunnittain. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden tulevaisuus vaikuttaa varmimmilta, mutta eri kuntien palveluiden välillä on eroja palvelun järjestämisessä ja sisällöissä. Alueellisia maahanmuuttaneille suunnattuja palveluita kannattaakin kehittää jatkossa eri tavoin palvelun sisällöstä riippuen.
Hallitus esittää muutoksia uudistuvaan kotoutumislakiin
4.4.2024 | Uutinen
Uudistuva kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Hallitus antoi 4.4.2024 eduskunnalle hallitusohjelmaan pohjautuvan esityksen muutoksista uudistuvaan kotoutumislakiin ja siihen liittyviin lakeihin (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24). Muutosesityksen mukaan muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin.
Kaikki uutiset