Arbets- och näringsministeriet beviljar organisationsfinansiering till 13 organisationer 

Utgivningsdatum 15.2.2021 9.02
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) beviljar understöd på totalt 600 000 euro till organisationer för integrationsfrämjande arbete år 2021. I ansökningsomgången för finansiering för 2021 söktes små föreningar som arbetar för integration och som har ett klart behov och en tydlig vilja att utveckla sin verksamhet. 

Med hjälp av projekten utvecklar föreningarna organiseringen och förvaltningen av sin egen verksamhet samt stärker sin kompetens i kommunikation och påverkan. Dessutom kan de stärka sin delaktighet i regionala och lokala nätverk. De organisationer som får finansiering förutsätts förbinda sig till verksamheten inom och utvecklingen av partnerskapsprogrammet för integration, som samordnas av arbets- och näringsministeriet. 

Ansökningstiden för den finansieringsansökan som publicerades i webbtjänsten integration.fi gick ut den 18 december 2020. Sammanlagt 84 ansökningar togs emot inom utsatt tid. Understöd delades ut till 13 organisationer. Av ansökningarna valdes de projekt som skulle finansieras utgående från hur den planerade projektverksamheten motsvarade målen för projektfinansieringen. Dessutom beaktades bland annat sökandenas tidigare erfarenhet av arbete som stöder integrationen, planerat samarbete med andra aktörer samt den geografiska fördelningen av finansieringen. 

Organisationsunderstödet samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande.

Projekt och organisationer som får finansiering 2021:

 • Afrikkalaisten ja Afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys ry (AFAES), 58 000 euro
 • Arktiset maahanmuuttajat ry, 47 800 euro
 • Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry, 35 200 euro
 • Klubok ry, 50 000 euro
 • Lieksan Somaliperheyhdistys ry, 51 500 euro
 • Maahanmuuttajien työ, koulutus ja kulttuuri ry 39 000 euro
 • Lähi-idän naisten yhdistys ry, 40 000 euro
 • Mirsal ry, 60 100 euro
 • Monik Vantaa ry, 49 000 euro
 • Suomen somalinaisten kehitys ry, 40 000 euro
 • Think Africa ry, 53 000 euro
 • Turun Som Nuoriso ry, 59 500 euro
 • Vantaan Monikulttuurinen Liikunta ry, 16 900 euro

Ytterligare information:

Varpu Taarna, specialsakkunnig, [email protected]

Organisationsstöd

Tillbaka till nyheter