Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää järjestörahoitusta 13 järjestölle 

Julkaisuajankohta 15.2.2021 9.02
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää järjestöille yhteensä 600 000 euroa avustusta kotoutumista tukevaan työhön vuodelle 2021. Vuoden 2021 rahoitushaussa etsittiin pieniä kotoutumista edistävää työtä tekeviä yhdistyksiä, joilla on selkeä tarve ja halu toimintansa kehittämiseen. 

Hankkeiden avulla yhdistykset  kehittävät oman toimintansa organisoimista ja hallintoa sekä vahvistavat viestintä- ja vaikuttamisosaamistaan. Lisäksi ne voivat vahvistaa osallisuuttaan alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa.  Rahoitusta saavien järjestöjen edellytetään sitoutuvan työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman kotoutumisen kumppanuusohjelman toimintaan ja kehittämiseen. 

Kotouttaminen.fi-verkkopalvelussa julkaistun rahoitushaun hakuaika päättyi 18.12.2020. Määräaikaan mennessä hakemuksia vastaanotettiin 84 järjestöltä. Avustusta jaettiin 13 järjestölle. Hakemuksista valikoituivat rahoitettavat hankkeet sen perustella, miten suunnitellut hanketoiminnat vastasivat hankerahoituksen tavoitteita. Lisäksi otettiin huomioon muun muassa hakijoiden aiempi kokemus kotoutumista tukevasta työstä, suunniteltu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä rahoituksen maantieteellinen jakautuminen. 

Järjestöavustusta koordinoi TEM:n kotouttamisen osaamiskeskus.

Vuonna 2021 rahoitettavat hankkeet ja järjestöt:

 • Afrikkalaisten ja Afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys ry (AFAES), 58 000 euroa
 • Arktiset maahanmuuttajat ry, 47 800 euroa
 • Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry, 35 200 euroa
 • Klubok ry, 50 000 euroa
 • Lieksan Somaliperheyhdistys ry, 51 500 euroa
 • Maahanmuuttajien työ, koulutus ja kulttuuri ry 39 000 euroa
 • Lähi-idän naisten yhdistys ry, 40 000 euroa
 • Mirsal ry, 60 100 euroa
 • Monik Vantaa ry, 49 000 euroa
 • Suomen somalinaisten kehitys ry, 40 000 euroa
 • Think Africa ry, 53 000 euroa
 • Turun Som Nuoriso ry, 59 500 euroa
 • Vantaan Monikulttuurinen Liikunta ry, 16 900 euroa

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Varpu Taarna, [email protected]

Järjestöavustus

Takaisin uutisiin