Arbets- och näringsministeriet utreder ställningen på arbetsmarknaden och användningen av arbetskraftsservice för ukrainare som får tillfälligt skydd

Utgivningsdatum 16.5.2023 9.24 | Publicerad på svenska 16.5.2023 kl. 10.51
Nyhet

I utredningen som arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare beställt samlas information om bland annat sysselsättningen av personer som får tillfälligt skydd och om deras framtidsplaner för att bo och arbeta i Finland. Dessutom strävar man efter att utreda hur arbets- och näringstjänsterna och integrationstjänsterna bör utvecklas så att de främjar sysselsättningen och integrationen av dem som får tillfälligt skydd. Utredningen inleds med en datainsamling som riktas till sakkunniga inom arbets- och näringstjänsterna, arbetsgivare, ukrainare som får tillfälligt skydd och andra aktörer såsom organisationer. 

- Med hjälp av den information som tas fram i utredningen förbättras lägesbilden av situationen för dem som flytt det ryska anfallskriget mot Ukraina samt samhällets och arbetsmarknadens mottaglighet när det gäller dem, säger Juho Peltonen, specialsakkunnig från kompetenscentret för integration av invandrare. 

Utredningen är indelad i tre huvudteman: tjänster, sysselsättning och framtid. Syftet med utredningen är att svara på följande frågor: 

  • Hur bör systemet med arbets- och näringstjänster och integrationstjänster utvecklas för att främja integrationen och sysselsättningen av dem som får tillfälligt skydd?
  • Vilka faktorer har främjat eller fördröjt sysselsättningen av dem som får tillfälligt skydd?
  • Vilka önskemål och planer har de som får tillfälligt skydd när det gäller att bo och arbeta i Finland och att flytta till Finland permanent/tillbaka till Ukraina?

Elektroniska enkäter till sakkunniga inom arbets- och näringstjänsterna, arbetsgivare, ukrainare som får tillfälligt skydd och andra aktörer såsom organisationer kommer att finnas tillgängliga i maj. Länken till enkäten delas ut direkt till målgrupperna. Utöver enkäterna ordnas gruppintervjuer i samband med utredningen. Enkäten till ukrainarna som får tillfälligt skydd genomförs på ukrainska och ryska.

Utredningen utnyttjas i utvecklingen av servicesystemet och sysselsättningsmöjligheterna för personer som flytt från Ukraina

Resultaten av utredningen kan utnyttjas för att utveckla arbets- och näringstjänsterna och integrationstjänsterna samt för att främja sysselsättningen och integrationen av dem som får tillfälligt skydd. Målet är också att få mer information om planerna hos personer som får tillfälligt skydd när det gäller att flytta inom eller bort från Finland.

Utredningen blir klar i september 2023. Resultaten rapporteras på webbplatsen integration.fi och tem.fi. Utredningen görs av Owal Group Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare.

Ytterligare information:
Juho Peltonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7119
Risto Karinen, direktör, Owal Group Oy, tfn +358 50 535 1820

Tillbaka till nyheter