Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemaa ja työvoimapalveluiden käyttöä

Julkaisuajankohta 16.5.2023 9.24
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen tilaamassa selvityksessä kerätään tietoa muun muassa tilapäistä suojelua saavien työllistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista Suomessa asumisen ja työskentelyn suhteen. Lisäksi pyritään selvittämään, miten TE-palveluita ja kotoutumisen palveluita olisi kehitettävä niin, että ne edistäisivät tilapäistä suojelua saavien työllistymistä ja kotoutumista. Selvitys käynnistyy tiedonkeruulla, joka kohdennetaan TE-palveluiden asiantuntijoille, työnantajille, tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille ja muille toimijoille kuten järjestöille. 

- Selvityksessä tuotettavan tiedon avulla parannetaan tilannekuvaa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainasta paenneiden tilanteesta sekä yhteiskunnan ja työmarkkinoiden vastaanottavuudesta heitä kohtaan, sanoo erityisasiantuntija Juho Peltonen kotoutumisen osaamiskeskuksesta. 

Selvitys on jaettu kolmeen pääteemaan, jotka ovat palvelut, työllistyminen ja tulevaisuus. Selvityksen avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin: 

  • Miten TE-palvelu- ja kotoutumispalvelujärjestelmää tulisi kehittää, jotta se edistäisi tilapäistä suojelua saavien kotoutumista ja työllistymistä?
  • Millaiset tekijät ovat edesauttaneet tai hidastaneet tilapäistä suojelua saavien työllistymistä?
  • Millaisia toiveita ja suunnitelmia tilapäistä suojelua saavilla on Suomessa asumisesta ja työskentelystä sekä Suomeen pysyvästi/takaisin Ukrainaan muuttamisesta?

Sähköiset kyselyt TE-palveluiden asiantuntijoille, työnantajille, tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille ja muille toimijoille kuten järjestöille käynnistyvät toukokuun aikana. Kyselylinkki jaetaan suoraan kohderyhmille. Kyselyiden lisäksi selvityksen yhteydessä järjestetään ryhmähaastatteluja. Tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille suunnattu kysely toteutetaan ukrainaksi ja venäjäksi.

Selvitystä hyödynnetään palvelujärjestelmän ja Ukrainasta paenneiden työllistymismahdollisuuksien kehittämisessä

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää TE-palveluiden ja kotoutumispalveluiden kehittämiseen sekä edistämään tilapäistä suojelua saavien työllistymistä ja kotoutumista. Tavoitteena on myös saada enemmän tietoa tilapäistä suojelua saavien suunnitelmista muuttaa Suomen sisällä tai pois Suomesta.

Selvitys valmistuu syyskuussa 2023. Tuloksista raportoidaan kotoutuminen.fi- ja tem.fi-sivustoilla. Selvityksen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta Owal Group Oy.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Juho Peltonen, TEM, p. 0295 047 119
Johtaja Risto Karinen, Owal Group Oy, p. 050 535 1820

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.5.2023: Selvitys tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemasta ja työvoimapalveluista käynnistyy

Takaisin uutisiin