Arbetshälsoinstitutet publicerade rekommendationer för mångfald och likabehandling vid rekrytering

Utgivningsdatum 18.2.2021 10.45 | Publicerad på svenska 22.2.2021 kl. 14.28
Nyhet

Rekryterare är ofta inte medvetna om hur deras egna fördomar påverkar bedömningen av arbetssökande. Detta kan leda till diskriminering av vissa grupper. Många organisationer vill dock utveckla rekryteringen och beakta sökande med olika bakgrund på lika villkor. Sakkunniga vid Arbetshälsoinstitutet har utarbetat rekommendationer som hjälper arbetsplatserna att främja likabehandling och mångfald bland arbetssökande vid rekrytering. Genom praxis kan man förebygga både omedveten och medveten diskriminering.

Enligt Arbetshälsoinstitutets rekommendationer kan uppskattningen av mångfald lyftas fram på organisationens webbplats och i platsannonserna: Genom att till exempel publicera platsannonsen på engelska och lägga till bilder av människor med olika bakgrund kan man skapa positiva föreställningar om arbetsplatsen. Det lönar sig att inkludera en mångfaldsklausul i platsannonsen, av vilken organisationens uppskattning av mångfald framgår. Det rekommenderas också att man överväger användning av positiv särbehandling vid rekrytering. Genom att utvidga distributionskanalerna för platsannonser är det möjligt att nå större mångfald av sökande.

Det rekommenderas att alla faser av rekryteringen ses med nya ögon för den händelse att det inte förekommer omedveten eller medveten diskriminering. Exempel på omedveten diskriminering kan vara krav på språkkunskaper som är oväsentliga med tanke på arbetsuppgiften. Det är viktigt att befattningsbeskrivningen är begriplig och urvalskriterierna ska vara rättvisa gentemot sökande med olika bakgrund. 

Ytterligare information:

Lyckad rekrytering – tio rekommendationer för att främja likabehandling vid rekrytering

 

Tillbaka till nyheter